‘Novatec-bootje’ vaart nieuwe en kleinere koers

0
148
DSK_STRK-p07.pdf - Adobe Acrobat Pro

‘Van binnen naar buiten’

TOLBERT – Het Algemeen Bestuur van Novatec stelde onlangs de beleidsbegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 vast. In de weken voor de vaststelling hebben de vijf gemeenteraden van de in de gemeenschappelijke regeling van Novatec deelnemende gemeenten (Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn) zich gebogen over de begrotingsstukken. Duidelijk is dat de aangesloten gemeenten instemmen met het toekomstperspectief: een kleine(re) organisatie, waarin ‘beschut werken’ is ondergebracht. ‘De eerstkomende jaren moet bepaald worden of het ‘nieuwe Novatec’ zelfstandig bestaansrecht heeft of ondergebracht moet worden bij een andere organisatie. Dan kan gedacht worden aan samenwerking of fusie met een AWBZ-instelling’, leggen Bert Nederveen, voorzitter van het bestuur van Novatec, en Henk Hofman, directeur, uit.

Dat er veel gebeurd is bij Novatec de afgelopen jaren, is een understatement. ‘We zijn inderdaad wat minder positief in het nieuws geweest’, zegt Nederveen. ‘Je had de affaire Barsema, er was spanning in de top van het bedrijf en landelijk werden de budgetten minder.’ Die onrust ging overigens nooit ten koste van de inzet op de werkvloer. Dat willen Hofman en Nederveen graag gezegd hebben. ‘Er is hier altijd hard gewerkt. De mensen werden geraakt door de publiciteit. Vooral als het zaken betrof die ze totaal niet herkenden.’

‘Beschut werken’ dus. Karakteristiek daarvoor is de laagdrempeligheid, een voor de doelgroep passende productiedruk, het afwezig zijn van een grote vakkennis en veelal repeterende en continue werkzaamheden. ‘Het toekomstperspectief van Novatec past naadloos in het streven van de vijf gemeenten om Novatec om te bouwen tot een organisatie voor ‘beschut werken’. Daarnaast wordt maximaal invulling gegeven aan de ‘beweging van binnen naar buiten’, waarmee bedoeld wordt dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk aan het werk zijn bij reguliere werkgevers.

Dat laatste gebeurt al volop. Zo zijn nu al 160 SW-ers ondergebracht bij de vijf deelnemende gemeenten. Ze werken er hoofdzakelijk in het groen. ‘Bedrijven betalen ons als het ware de arbeidsproductiviteit van onze mensen’, zegt Hofman. ‘En één ding is zeker: bedrijven krijgen bijzonder gemotiveerde mensen aan het werk.’ Bij Novatec werken 125 mensen ‘beschut’. En hoewel getracht wordt zoveel mogelijk mensen elders onder te brengen, is er altijd de terugkeermogelijkheid. ‘Het feit dat onze mensen bij een regulier bedrijf aan de slag gaan, kan voordelen hebben. Onze mensen kunnen het simpele werk doen, waardoor de werknemers die er al werken meer tijd krijgen hun normale werk te doen.’

Per 1 januari stopt de instroom SW-ers. Huidige contracten worden door Novatec gerespecteerd. Mensen die een vaste aanstelling verdienen bij Novatec, krijgen die ook gewoon. ‘We houden onze beschut werken voorziening in stand. Tenminste, als dat lukt. Anders is het zaak samen te gaan werken met AWBZ-instellingen. Dan kun je inderdaad bijvoorbeeld aan De Zijlen denken’, zegt Nederveen.

Wat Novatec in elk geval geleerd heeft van de afgelopen jaren is dat transparantie heel belangrijk is. Vandaar ook dat de begroting eindelijk eens in ‘gewone mensentaal’ is geschreven. En vandaar ook dat Nederveen en Hofman de pers uitnodigden om hun visie op de toekomst van Novatec uit de doeken te doen. ‘De afgelopen jaren zijn onzeker geweest. De mensen op de werkvloer hoorden van alles. Stond er wéér een stuk in de krant. En dat terwijl de mensen hier met ongelooflijk veel plezier en inzet werken.’ Duidelijk is dus dat het Novatec-bootje een andere, kleinere koers gaat varen. Daarbij is en blijft de organisatie afhankelijk van landelijk beleid. Alles kan morgen dus weer heel anders zijn. Dat dan weer wel.