Dichtbundel Jan Ritskes Kloosterman heet ‘Nije Bloei’

0
196

Twijzel – Het 100ste sterfjaar van de Twijzeler boer en dichter Jan Ritskes Kloosterman (1847-1914) wordt op initiatief van de Keunstkrite Twizel herdacht met een viertal kunstzinnige projecten. Het eerste project, de publicatie van een nieuwe Jan Ritskes dichtbundel wordt op 30 januari gerealiseerd. Schrijver/dichter Eppie Dam werkte een jaar lang aan de samenstelling en zijn levenspartner en beeldend kunstenaar Lienke Boot voorzag de nieuwe bundel van botanische pentekeningen. De selectie voor de nieuwe bundel "Nije Bloei" werd gemaakt uit de beste Friestalige gedichten die door Eppie Dam deels werden vertaald in het Nederlands. De botanische illustraties sluiten aan bij de teksten, die veelal over de natuur en de natuurbeleving gaan. De bundel is een gezamenlijke uitgave van De Keunstkrite en uitgeverij Wijdemeer uit Leeuwarden en is in beperkte oplage verkrijgbaar. De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door onder andere het Simke Kloosterman Lien en de Douwe Kalma Stifting wiens naamgevers bij leven tot de zeer nauwe kring rond Jan Ritskes behoorden. Het project kwam mede tot stand door crowdfunding waarbij particuliere donateurs inschrijven op een kunstproject. De presentatie van de bundel vindt plaats in de Petruskerk te Twijzel. Hier bevinden zich ook de graven van Jan Ritskes en dochter Simke Kloosterman.