Jack Wagena

0
324
DSK_STRK-p05.pdf - Adobe Acrobat Pro

Functie: Voorzitter ATB-vereniging Marum

“ATB? Dat staat voor ‘All Terrain Bike’. Vroeger heette dat Mountainbike, maar in ons land heb je geen echte bergen, dus is ATB een beter begrip. ATB Marum bestaat sedert mei vorig jaar. De club is ontstaan uit een vriendengroepje van vier ATB-ers, waarvan ik er een ben. Elke zondag, en in de zomermaanden ook door de week, trokken we er op uit om door de bossen en landerijen in deze regio te fietsen. Hartstikke leuk en ontspannen, ook al omdat er geen wedstrijdelement in zit en de sociale contacten eveneens belangrijk zijn. Die club-van-vier groeide uit tot een echte vereniging, vooral ook omdat de gemeente Marum meer structuur in het landschapsbeheer wil aanbrengen – de bossen en de overige natuur hier worden immers voor diverse doeleinden gebruikt. Door sporters maar ook door wandelaars en uitlaters van honden om maar een paar te noemen. Zo ontstond, om een lang verhaal kort te houden, ATB-Marum.

Onze vereniging groeit snel. Je moet de club vooral zien als een ‘verzamelplaats voor toerfietsers op de All Terrain Bike’. Ze komen overal vandaan, ook uit bijvoorbeeld Zuidhorn en Grootegast. Door de diverse activiteiten krijgen de leden – het zijn er inmiddels ruim dertig, we groeien snel! – ook gelegenheid om andere toerfietsers te ontmoeten en samen plannen te maken.

Onze activiteiten bestaan vooral uit recreatieve fietstochten op maandag- en woensdagavond – dat alleen in de zomermaanden – en de hele winter door op de zondagmorgen. Dan vertrekken we om 9.30 uur vanaf Lifestyle Center aan de Hoornweg 48 in Marum. Het Lifestyle Center is ook waar je als clublid door de weeks tegen een speciaal tarief kunt spinnen.

Een werkgroep met onder meer de gemeente Marum, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en onze eigen inbreng is momenteel druk doende een mooi en gevarieerd vast ATB-parkoers van een kleine dertig kilometer uit te zetten. Dit voorjaar hopen we dat met elkaar rond te hebben.

We hebben veel plannen, want we willen ATB-liefhebbers een pakket aanbieden waar we allemaal plezier van hebben. Onze contributie is niet hoog en voor iedereen betaalbaar. Het lidmaatschap is inclusief de aansluiting bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), waardoor je ook verzekerd bent. Onze leden komen uit de hele regio; iedereen is echt welkom: vrouw, man, jong en oud. Kom maar eens langs. Je bent welkom, ook ‘op proef’.

Vrijblijvend meer weten? Klik dan onze website www.atbmarum.nl eens aan; mij bellen kan ook: 06-13277010.”