“Afspraken zijn niet te maken, ze hebben hun plan al getrokken”

0
832
DSK_STRK-p21.pdf - Adobe Acrobat Pro

Fusie VVSV’09 lijkt mislukt, heroprichting Zeester is nabij

ULRUM/ZOUTKAMP – Nadat de eerste jaren van de fusie van UVV en SV Zeester prima verliepen, lijkt er nu een kink in de kabel te zijn ontstaan. Het huidige bestuur van fusieclub Vol Vertrouwen Samen Verder ’09, dat voornamelijk uit Ulrummers bestaat, wil op termijn alle elftallen op het complex in Ulrum laten spelen. En dat is tegen het zere been van de Zoutkampers, die geen gehoor vinden voor hun bezwaren. Daarop heeft deze groep besloten dan maar uit de fusieclub te stappen en Zeester nieuw leven in te blazen.

Aan het begin van het fusietraject leek er nog geen vuiltje aan de lucht, zo erkent ook Sietse van der Veen. “De eerste jaren zijn goed verlopen”, vertelt hij. “In het fusietraject zijn echter nooit afspraken gemaakt over de keuze voor het complex, daar is het volgens mij misgegaan. In die fase bleek dat al een moeilijk onderwerp en mede daarom zijn er destijds geen beslissingen over genomen.” Het uitblijven van een beslissing op dit vlak blijkt dan ook de druppel te zijn. Al in het voorjaar van 2013 werden de eerste scheuren zichtbaar. “Vorig jaar veranderde er voor ons al het een en ander. Het huidige bestuur, dat met name uit Ulrummers bestaat, kwam met het plan om de senioren en de oudere jeugd in Ulrum te laten voetballen, met als hoofdreden de financiën. Het derde elftal, wat een team is met veel Zoutkampers, vroeg zich af of dit allemaal zomaar kan. De voorzitter van VVSV’09 kwam ook nog met het verhaal over een nieuw complex naar buiten, wat in Ulrum neergezet moest worden. Ook is er door bestuursleden aan spelers in de kleedkamer verteld dat het de bedoeling is dat de club op termijn naar Ulrum zou verkassen. Wij gaven daarbij aan dat er zonder een Algemene Ledenvergadering hiervoor geen toestemming was. Er is toen een handtekeningenactie opgezet met als doel om een ledenvergadering uit te schrijven. Alleen, het bestuur wilde daar niet aan meewerken.”

Een bemiddelingspoging leek zijn vruchten af te werpen, maar aan het begin van dit seizoen kwam de problematiek weer naar voren. “We zijn akkoord gegaan met een bemiddelingspoging waarbij de gelijkwaardige teamverdeling in rol in zou spelen en er zou een onderzoekscommissie komen die alle partijen weer op één lijn moest krijgen. Het tweede elftal werd echter weer naar Ulrum gehaald en de onderzoekscommissie werd ook ontmanteld. Tja, dan weten wij genoeg. Afspraken zijn er gewoon niet te maken, ze hebben hun plan al getrokken.”

Heroprichting

Reden genoeg voor Sietse van der Veen en consorten om te werken aan de heroprichting van voetbalvereniging Zeester, de voormalige trots van het dorp Zoutkamp. Het voorlopige bestuur van deze club bestaat naast penningmeester Van der Veen uit voorzitter Michel Dijkstra, bestuursleden voetbaltechnisch Sjoerd Steegstra en Andries Zuidersma, bestuurslid activiteiten Alfred Buitjes en Edo Wiersum, die verantwoordelijk is voor de accommodatie. De heroprichting van Zeester heeft nogal wat gevolgen, want de fusieclub lijkt eigenlijk mislukt. “We gaan er vanuit dat die club halveert in het aantal leden en dat deze naar onze club zullen verkassen. Ons doel is om twee zaterdagteams te hebben bij de senioren en één op de zondag. Daarnaast beschikt het dorp Zoutkamp over veel jeugd en streven we naar een B-team, een C-elftal, een D-team, een D- zevental voor meisjes, twee E-teams en een team voor F-pupillen. Dat is in onze ogen haalbaar, al beseffen we dat we voor twee zaterdagteams bij de senioren iedereen mee moeten hebben. De bereidheid in het dorp is echter groot, zo hebben we al gemerkt.”

Het oprichtingsbestuur doet het echter niet voor niets. “We willen gewoon het complex in Zoutkamp behouden, ook wat betreft de leefbaarheid in het dorp. Daarnaast willen we zelf de keuze hebben hoe het in de toekomst gaat. Het is niet zo dat we niet willen samenwerken, we zijn realistisch genoeg om in te zien dat dit zeker nodig is. De huidige teams bij VVSV’09 gaan goed met elkaar om, maar we komen met het bestuur niet op een lijn. En die onenigheid, die hebben we wel zien aankomen. Alleen, als er steeds niet naar je geluisterd wordt, dan zul je op een gegeven moment toch verder moeten.”

Gemeente

Met de heroprichting van vv Zeester gaan Van der Veen en consorten tegen de stroom in. Overal in Nederland verrijzen fusieclubs omdat de verenigingen niet meer zelfstandig in staat zijn de broek op te houden. De betrokken bij Zeester menen echter dat ze niet anders kunnen. Tot teleurstelling van gemeente De Marne. “De gemeente is wel teleurgesteld dat de fusieclub uit elkaar valt”, geeft Van der Veen toe. “We hebben de gemeente echter wel nodig en zijn dan ook in gesprek over het gebruik van het complex. Van onze kant is er een goed gevoel over deze gesprekken en denken wel dat we eruit komen.”