Betere samenwerking zorgt voor verlaging schoolverzuim Westerkwartier

0
151

GROOTEGAST – Het gaat goed met het percentage schooluitval in het Westerkwartier. Door een nauwere samenwerking tussen gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin en Regionaal Bureau Leerplicht is het schoolverzuim teruggedrongen met maar liefst 31 procent. Wethouder Kor de Wagt van de gemeente Grootegast toont zich dan ook een tevreden man en legt uit welke afspraken ten grondslag liggen aan dit resultaat.

“Het valt of staat bij de contacten die er bijvoorbeeld tussen de gemeente en het onderwijs zijn, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs”, stelt De Wagt. “Hoe intensiever die contacten, hoe beter je kunt werken. Het is daarnaast niet alleen het onderwijs, ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere instanties houden zich bezig met het geheel. De aanpak die het Regionaal Bureau Leerplicht hanteert loont. Bij iedere zeven lesuren dat een jongen of meisje verzuimt, volgt er een verplicht gesprek met de leerplichtambtenaar. Kijk, iedereen heeft vast wel eens gespijbeld en bij een incident is er ook niets aan de hand. Het wordt echter een ander verhaal wanneer het structureel wordt en deze aanpak helpt daarbij voor een groot deel.”

Wanneer er sprake is van structureel spijbelen, ligt er volgens De Wagt vaak een ander probleem aan ten grondslag en door een intensieve samenwerking tussen de verschillende instanties komt dit door de gesprekken sneller naar voren dan voorheen. De wethouder denkt dat juist die intensivering van de samenwerking het spijbelen is teruggedrongen. “Het contact tussen de leerplichtambtenaar en de scholen wordt steeds beter en ook het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt hierin een goede rol. Het vertrouwen over en weer in elkaar wordt steeds groter.”

De intentie om schoolverzuim aan te pakken gebeurt met het oog op de lange termijn. Onderwijs is namelijk een groot goed, ook gezien de jeugdwerkloosheid, wat een steeds groter probleem lijkt te worden. “Het idee is ook dat zowel het primair als het voortgezet onderwijs de verantwoordelijkheid voor hun leerlingen voelt en hoopt dat de kinderen hun opleiding gaan afmaken. Jeugdwerkloosheid is een groeiend probleem en wanneer een kind verstoken blijft van een diploma is dat zonde. Ook met dat in het achterhoofd is het ingezette beleid goed geweest. We willen op deze lijn blijven voortgaan.”