VVSV’09 wacht alle ontwikkelingen rustig af

0
123

ULRUM/ZOUTKAMP – Het bestuur van VVSV’09 reageert bij monde van voorzitter Wouter Kooi rustig op de actie van de initiatiefnemers uit Zoutkamp. Volgens de club zijn er nog geen opzeggingen binnengekomen en wacht het voorlopig af hoe de plannen voor de heroprichting van Zeester zullen vorderen. Er is middels diverse gesprekken wel geprobeerd de betrokkenen op andere gedachten te brengen, tot dusver zonder resultaat.

“Op 20 januari aanstaande hebben we een Algemene Ledenvergadering waarin de situatie zal worden besproken”, vertelt Kooi. “Dan zullen we ook doornemen hoe het er nu voorstaat. Tot dusver heeft er niemand opgezegd en wij huren het complex in Zoutkamp nog steeds. Ons voornemen is op dit moment om dit ook te blijven doen. Verder is het voor ons lastig om er iets over te zeggen. De geluiden dat diverse initiatiefnemers Zeester willen heroprichten hebben ons ook bereikt, maar tot dusver kunnen we niet veel doen.”

Volgens de preses zijn er diverse lijmpogingen ondernomen waarbij het bestuur wel een handreiking wilde doen, maar dit door Sietse van der Veen en consorten is afgewezen. “Vanuit het bestuur zijn er diverse pogingen gedaan om in gesprek met hen te komen, maar is daar door hen niet op ingegaan. Ik denk ook dat wij als bestuur toch anders naar de zaken moeten kijken. Het verschil is dat het bestuur verder vooruit kijkt dan de korte termijn. We hebben te maken met de krimp, de crisis en de op komst zijnde herindeling. Er zijn minder kinderen, dit gebied is in de nieuwe gemeente straks het dunstbevolkte gebied en gemeenten hebben niet de kerntaak om complexen in onderhoud te voorzien.”

Kooi geeft ook aan dat er op het moment dat hij de plannen voor een nieuw complex ontvouwde geen reacties heeft gekregen. “Naar aanleiding van het besluit op de Algemene Ledenvergadering in 2012 heb ik ook in De Streekkrant gestaan met het neerleggen van een visie over een nieuw complex en daar is door niemand op gereageerd. Die visie hebben we uiteraard ook aan de leden voorgelegd en de leden hebben daar niks van gevonden. Daar hebben wij als bestuur op voortgeborduurd. Op een gegeven moment moet je een keuze maken.”