Gemeentehuis Burgum

0
176
Ongenode gast 1

Datum: 15 januari

Tijd: 16.00 uur

Met slechts twee genomineerden en de uitslag al lang en breed bekend leek de uitreiking van de Kultuerpriis Tytsjerksteradiel niet zo spannend te worden. Toch werd het een uitermate verrassende en gezellige middag. Tientallen vrijwilligers van Skûtsjemuseum ‘De Stripe’ uit Earnewâld waren aanwezig om toe te zien hoe hun voorzitter de prijs in ontvangst mocht nemen. De prijs werd uitgereikt in de raadzaal, en daar was slechts een enkele stoel onbezet. De (On)genode gast schoof aan bij het gezelschap en luisterde mee naar de motivatie om dit museum de prijs te laten winnen.

Wanneer ik de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum binnenstap, word ik verblijd door de klanken van een duo dat folkmuziek laat horen. Het is druk in de raadzaal. Vele vrijwilligers van het Skûtsjemuseum hebben de tijd genomen om hun post in Earnewâld te verlaten en mee te gaan met de voorzitter, Harm de Vlas, om de prijs in ontvangst te nemen. De prijs liegt er niet om. Een replica van het kunstwerk ‘De kringloop van het water’ van kunstenaar Frans Ram, dat men kan kennen van de kern van Noardburgum, en een financiële bijdrage van maar liefst 950 euro.

Wethouder Houkje Rijpstra, die in de gemeente Tytsjerksteradiel cultuur in haar portefeuille heeft, reikte de prijs uit. ‘Kultuer is hiel wichtich foar ús gemeente. En we binne dan ek tige grutsk op alles wat hjirre bart. Sjoch nei de plannen foar park Vijversburg yn Tytsjerk, it Dam Jaarsmajaar yn Eastermar, mar ek it wurk fan indifiduen as Elske Kampen en Maartje Roos.’ Rijpstra refereerde in haar toespraak ook aan het jaar 2018, wanneer Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa wordt. ‘Wy wolle harren dan de helpende hân biede, sa dat we itselfde gefoel krije as mei Simmer 2000.’

Rijpstra gaf vervolgens het woord aan Marian Hulshof, voorzitter van de jury. Zij had samen met muzikante Ankie van der Meer en uitvinder Eric Sinnema de eer om de winnaar te mogen kiezen. ‘Het Skûtsjemuseum scoort hoog op alle criteria die wij gesteld hebben als jury. Dankzij de enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers krijgen de ruim 5000 bezoekers per jaar een goed beeld van het skûtsjesilen. Het museum werkt daarnaast hard aan educatie voor basisscholen, iets wat zeker het prijzen waard is.’

Nadat voorzitter Harm de Vlas de prijs in ontvangst nam, nam ook hij het woord. ‘Het is geweldig dat ik hier staan mag, uit naam van alle vrijwilligers! Zonder dat we het in de gaten hadden voldeden we aan alle gestelde criteria. Dat wij deze prijs winnen, is niet zomaar een schouderklopje, het is een rake schouderklap! Ik hoop dat we tot in de lengte van jaren het museum uit mogen bouwen. Niet zozeer qua grootte, maar wel qua kwaliteit en informatievoorziening.’ De Vlas beloofde het geld, dat het museum van de gemeente krijgt als prijs, zo te gaan besteden dat de bezoekers een nog betere beleving krijgen van het skûtsje en bijbehorende tradities.

Geheel in de stijl van het museum zorgden vervolgens Nanne en Ankie voor de muzikale noot deze middag. Ze zongen over het ‘Skipperswiif’ en de strontvaarten, waarop vele aanwezige vrijwilligers glimlachten van herkenning. Deze teksten zouden zo ingelijst in het museum kunnen hangen. Na afloop van het officiële gedeelte van de middag werd er nog een tijdlang nagepraat. Ook Freek Nijland van Folk in de Wâlden was aanwezig bij de uitreiking. Zijn organisatie, die iedere maand in Stania State in Oentsjerk sfeervolle concerten organiseert, was genomineerd voor deze prijs. ‘Het voelt niet als verliezen. De nominatie was al een fijne erkenning van dat we goed bezig zijn met onze concerten. En gelukkig wist ik voordat ik hier naartoe ging de uitslag al, dat scheelt natuurlijk ook.’ Nijland hoefde echter niet met lege handen naar huis te gaan. Voor hem was er een bos bloemen.

 

 

Ongenode gast 2

 

Tytsjerksteradiel - uitreiking cultuurprijs