Grondeigenaren aan zet bij plan Dockumer Lokaeltsje

0
169
Metslawier - dokkumer lokaaltsje

Neuzen staan niet allemaal in dezelfde richting

 

DOKKUM – In de theaterzaal van de IJsherberg in Dokkum werd donderdagavond een informatieavond gehouden over de plannen omtrent het opnieuw aanleggen van spoor het tracé van het Dockumer Lokaeltsje. Chris Rijff, een ondernemer uit Hilversum, maar met roots in Dokkum, kwam ruimt drie jaar geleden op het idee om een gedeelte van het tracé opnieuw aan te leggen om hier een toeristische attractie van te maken. Het idee: wanneer het spoor er ligt kunnen toeristen per spoorfiets de omgeving Noordoost Fryslân verkennen.

In eerste instantie is het de bedoeling dat het gedeelte tussen Dokkum en Metslawier in ere wordt hersteld. Daarna zal het spoor doorgetrokken worden naar Anjum en recreatiepark Esonstad bij Oostmahorn. De andere kant op, van Dokkum naar Leeuwarden, zijn vooralsnog geen plannen voor om daar spoor aan te leggen.

Het plan ontstond doordat Rijff met de gedachte rondliep om de herinnering aan de oude spoorlijn in leven te houden. Hij fotografeerde van Leeuwarden tot Anjum om de tien meter vanaf waar vroeger het spoor heeft gelopen, en liet daar een filmpje van maken. ‘In de tijd dat ik die foto’s maakte spraken veel mensen mij aan. Ik kreeg veel reacties dat men eigenlijk de spoorlijn best mistte. ‘Ze hadden nooit die spoorlijn moeten afbreken’, zeiden veel mensen. Toen besefte ik me dat met alleen een filmpje er niet genoeg gebeurt om de herinnering aan het Lokaeltsje levend te houden. Door de link te leggen met toerisme bereik je dit wel’, aldus Rijff.

Er is flink doorgedacht over het plan. Zo zouden in de toekomst de verschillende stations, waarvan de meesten er nog staan, een rol kunnen spelen rondom het Dockumer Lokaeltsje. Er wordt zelfs al gedacht aan het opnieuw bouwen van het station van Dokkum. Silvester Adema van Adema Architecten: ‘De bouwtekeningen liggen er, we zouden er zo mee aan de slag kunnen. Er zijn ook al ondernemers uit Dokkum die zich hebben gemeld om dit station te exploiteren, wanneer het zover zou zijn’.

Daarnaast is er ook nagedacht over wat toeristen doen kunnen in de buurt van het spoor. ‘In een straal van vijf kilometer rondom het spoor is er enorm veel te doen. Er zijn heel veel monumenten, Bed & Breakfasts en andere soort bezienswaardigheden. Dat biedt mogelijkheden tot verbinding’, vertelt Rijff. De stichting NFLS heeft onderzoek gedaan het mogelijke aantal toeristen dat jaarlijks op het Dockumer Lokaeltsje af zou komen. Noordoost Fryslân is daarin vergeleken met Groesbeek, waar momenteel al dergelijke spoorfietsarrangementen worden aangeboden. Daar kwamen in één jaar al 40.000 mensen op af. De schatting voor een spoorfietslijn in Noordoost Fryslân kwam neer op gemiddeld 17.000 mensen.

Of er over enkele jaren met regelmaat spoorfietsen door het Noordoost Friese landschap zullen fietsen staat echter nog helemaal niet vast. Ondanks dat er grondeigenaren al erg enthousiast zijn over het plan, geldt dat niet voor iedereen. In de IJsherberg was een grondeigenaar aanwezig die liet weten niet blij te zijn met de plannen. ‘Van de acht grondeigenaren die het eerste gedeelte betreft, hebben we van vier of vijf al positieve reacties gehad’, vertelt Rijff. ‘We moeten echter met alle eigenaren nog in gesprek. Eerst hebben we ervoor gezorgd dat we met een goed plan goed geslagen ten ijs komen. Onze volgende stap is in gesprek gaan met de eigenaren.’ Er waren niet alleen grondeigenaren aanwezig bij de informatieavond. Ook een aantal ondernemers uit de regio hoorden de plannen aan. Niet iedereen was positief, een aantal aanwezigen was sceptisch over de haalbaarheid van de plannen. Daarentegen waren er ook aanwezigen die de plannen van harte toejuichten.

Wanneer en of het spoor dus aangelegd gaat worden, is nog de vraag. De stichting heeft om die reden ook nog geen streefdatum vastgesteld waarop zij hopen dat de eerste spoorfiets van Dokkum naar Metslawier gaat fietsen. Ondertussen zijn er wel voorbereidende maatregelen getroffen. Door de gemeente Dongeradeel, die de plannen toejuichen, is inmiddels toestemming gegeven voor het plaatsen van Andreaskruizen langs het traject. De eerste kruizen zijn inmiddels geplaatst in Metslawier.