NAM gaat meer gas winnen bij ’t Faan

0
176
Faan Niekerk Gaslocatie-2

Werkzaamheden beginnen deze maand

 

’t FAAN – De NAM gaat meer gas winnen bij haar boorlocatie tussen ’t Faan en Zuidhorn. Mogelijk deze week al komt een boortoren op de locatie te staan, waarmee 0,2 miljard kuub gas gewonnen kan worden. Voor buurtbewoners is er aankomende donderdag een informatiebijeenkomst, waarna het boren deze maand nog gaat beginnen. Het winnen van het gas gaat tien jaar duren.

Waar de gaskraan in het gebied rond Loppersum de komende maanden langzaam dichtgedraaid gaat worden, gaat de NAM op haar locatie nabij ’t Faan naar meer gas boren. Daarbij verwacht de organisatie geen grote overlast voor de omgeving. Henk Heeringa, woordvoerder van de NAM, laat weten dat het boren zo’n twee maanden gaat duren. Daarna is het tien jaar mogelijk gas uit de bodem te halen. “We winnen daar al aardgas, maar gaan nu een nieuw blok aanboren om ook daaruit te kunnen produceren. Het blok ligt ten noorden van de locatie en niet onder Zuidhorn of Niekerk.”

De eerste boring op de locatie werd in 2007 uitgevoerd. Met deze tweede boring hoopt de NAM 0,2 miljard m3 gas aan te treffen. Van de te winnen hoeveelheid aardgas kunnen circa 125.000 huishoudens een jaar lang hun huis van aardgas voorzien. Het gasveld bij ‘t Faan is één van de kleine gasvelden in Nederland. De hoeveelheid aardgas in het veld bij ‘t Faan is ongeveer 3000 keer kleiner dan het grote gasveld nabij Slochteren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een moderne boorinstallatie met een hoogte van 30 meter. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring.

Door de gaswinning kan de bodem iets dalen, maar tot 2070 mag dit maximaal 8 centimeter zijn. Aardbevingen kunnen niet volledig worden uitgesloten. “De kans is wel heel klein. Nederland kent 175 kleinere gasvelden. Slechts bij vier daarvan is een beving geweest. Dat waren allemaal velden in Drenthe,” vertelt Heeringa.

De woordvoerder gaat ervan uit dat het boren zo’n twee maanden gaat duren. “Ik verwacht dat we in de loop van deze maand beginnen met de boring. De installatie komt nu uit Naaldwijk hier naartoe.” In totaal moet er rond ’t Faan in tien jaar 1 miljard kuub gas uit de grond komen. Heeringa: “Ter vergelijking: dat is wat we per week uit het Slochterenveld halen.” Op de vraag of het dan wel rendabel is om hier een boortoren te plaatsen zegt hij dat ‘alle beetjes helpen’.

Vanwege de kans op bodemdaling pleit GroenLinks Zuidhorn ervoor dat de gemeente zich moet aansluiten bij het compensatiefonds van minister Kamp van Economische Zaken. Klaas-Wybo van der Hoek: “Het is zeer waarschijnlijk dat over enige tijd ook in de gemeente Zuidhorn problemen ontstaan met verzakkingen door bodemdaling en -beweging. De verwachting van deskundigen is dat het bij de gevolgen van winning en op- en overslag bij Grijpskerk niet direct zal gaan om aardbevingen, maar in ieder geval om verzakkingen. Die zullen vervelende gevolgen hebben voor huizen, gebouwen en leefbaarheid. Daarom moet de gemeente Zuidhorn zich melden voor het gascompensatiefonds. Als de gemeente zich nu niet in beeld brengt, zal Zuidhorn in de toekomst achter het net vissen. Daar zullen de inwoners veel last van hebben.”

De inloopbijeenkomst vindt donderdag 23 januari plaats in Dorpshuis De Rotonde in Niekerk tussen 18:00 en 19:30 uur. Omdat het een inloopbijeenkomst betreft, kunt u zelf bepalen hoe laat u de sessie bezoekt.