Tjalf Spanjer

0
152
Tjalf Spanjer

(Ex-)voorzitter dorpshuis de Mounestien

‘Dit jaar bestaat het dorpshuis in Mûnein dertig jaar. Destijds in het dorpshuis er gekomen door inzet van de gemeenschap. Een groepje mensen dat graag een plekje wilde om samen te kunnen komen, maar liever niet naar de kroeg ging, nam het initiatief om een dorpshuis te realiseren. Onder andere door het doen van een collecte in het dorp is dit dorpshuis toen tot stand gekomen. Dit jaar gaan we aandacht besteden aan dit jubileum. Dit doen we onder andere met puzzeltochten voor de kinderen in maart, en in de zomerperiode willen we een braderie organiseren met optredens van een koor. We proberen tegenwoordig wat meer leven in het dorpshuis te krijgen. Het dorpshuis is voor een heleboel activiteiten eigenlijk te klein, dus optredens van groepen zijn bijvoorbeeld al niet mogelijk, dan is de hele zaal al vol. We spelen daarom meer in op activiteiten die ook buiten zijn, zoals de kuiertochten. Komende zaterdag staat de snertkuiertocht op het programma. De eerste edities trok deze kuiertocht zo’n tweehonderd mensen. Vorig jaar waren dat veel minder, omdat er op die dag geschaatst kon worden. Dit jaar hopen we wel weer op veel deelname. Aanmelden kan zaterdag bij het dorpshuis. In het najaar hebben we voor het eerst de kleurkuiertocht georganiseerd. Deze zal dit jaar op 1 november plaatsvinden. In het dorpshuis is ook een jeugdhonk, maar deze staat momenteel jammer genoeg leeg. Er zijn vaak mensen geweest die geprobeerd hebben om hier leven in te blazen, maar vaak ging dit na een paar maanden mis. Hopelijk wordt daar nog eens iets op gevonden. Wat wij erg belangrijk vinden is dat duidelijk is voor de omgeving dat de Mounestien niet alleen voor Mûnein is, maar ook voor Readtsjerk. We willen daarom ook graag dat het bestuur bestaat uit Readtsjerksters en inwoners van Mûnein. Momenteel kunnen we nog versterking gebruiken uit Readtsjerk. Aanmeldingen zijn van harte welkom.’