CDA Zuidhorn gaat voor invoering van Kernenbeleid

0
108
ZUIDHORN - CDA Herindeling

ZUIDHORN – CDA Zuidhorn is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gestart met een bijeenkomst rond het thema herindeling. Het CDA-Vrouwenberaad heeft samen met het campagneteam een leerzame avond over herindeling georganiseerd. Specifiek werd gekeken naar de gevolgen van herindeling voor de inwoners. CDA Zuidhorn wil in aanloop op een mogelijke herindeling alvast onderzoeken hoe een gemeente dichtbij de inwoners kan blijven staan.

Op maandag 20 januari was iedereen in het Cultureel Centrum Zuidhorn welkom om mee te praten. Er kwamen zo’n 40 mensen naar het CCZ. Tot slot kreeg Fred Stol, CDA wethouder Zuidhorn het woord. Hij gaf uitleg over de status van een mogelijke herindeling. De gemeenteraad van Zuidhorn is onder voorwaarden akkoord gegaan. Een van de voorwaarden is dat de fusiegemeente financieel gezond is. Een andere voorwaarde is dat het gebied Middag-Humsterland wordt toegevoegd aan de gemeente Zuidhorn (dan wel haar mogelijke opvolger). Volgens de wethouder is de toevoeging van Middag-Humsterland een harde voorwaarde voor herindeling. Vervolgens noemde Stol enthousiast voorbeelden hoe binnen zijn portefeuille al succesvol is samengewerkt aan een soort van Kernenbeleid. Naast de genoemde voorbeelden uit Grijpskerk verwees hij naar de steiger in Visvliet, de nieuwe fietspaden en de sport- en ontmoetingsplaats in Den Horn. Een aanpak die aansluit bij het thema van het CDA verkiezingsprogramma “Midden tussen de mensen”.