Zuidhorn: Behoud Middag Humsterland belangrijker dan snelheid

0
145

GRONINGEN/ZUIDHORN – Als aan alle voorwaarden voldaan wordt, zal de gemeente Zuidhorn instemmen met een fusie met de drie overige Westerkwartiergemeenten. Die boodschap bracht burgervader Bert Swart (CDA) dinsdag over aan de Statenleden in Groningen. Swart hapte niet toen de vraag gesteld werd of zijn gemeente al eerder dan 2018 wil herindelen. Volgens hem moet eerst tijd genomen worden om alles zorgvuldig voor te bereiden en moet het gebied Middag Humsterland ten koste van alles bij elkaar blijven.

Waar de overige gemeenten een deel van hun gemeenteraad afvaardigden naar het provinciehuis, was het de raad van Zuidhorn die burgemeester Swart naar voren schoof. Hij schetste de Statenleden de draai die de raad in de afgelopen jaren maakte. “Ik mag nu drie jaar burgemeester in Zuidhorn zijn en toen ik er kwam wilde men niet praten over een herindeling. Ze wilden daar pas iets over zeggen na de verkiezingen. Tijdens het onderzoek van de Commissie Jansen kwam men daar op terug. Een meerderheid van de raad wilde toen wel de discussie aangaan. In juni heeft de raad de intentie uitgesproken, mede door de uitspraken van buurgemeenten, om te kiezen voor het Westerkwartier. Wel moeten er eerst onderzoeken komen.”

In die onderzoeken, het zijn er vier, moet onder meer gekeken worden naar de rol van de provincie na de grootschalige herindeling. Ook moet er gekeken worden naar een samenwerking of fusie met de gemeenten Winsum en De Marne. Het derde onderzoek is er eentje dat gaat over het financiële huishouden van de drie andere gemeenten in het Westerkwartier. Swart: “De raad heeft als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat de nieuwe gemeente een financieel goed perspectief heeft.”

De laatste voorwaarde is volgens Swart dat het gebied Middag Humsterland in zijn geheel in de nieuwe gemeente terechtkomt. “Dat het Middag Humsterland zou worden toegevoegd aan het Hooge Land, vonden wij op z’n zachtst gezegd niet het sterkste deel van het rapport. Het gebied ligt nu nog in twee gemeenten. Het moet straks niet in twee grote gemeenten komen te liggen, want dan wordt het wellicht vermalen door die twee.” Een speciaal beroep deed Swart op gedeputeerde Bote Wilpstra (D66). Hij was in 1990 ook al verantwoordelijk voor de toenmalige gemeentelijke herindeling. “Hoeveel mensen krijgen na twintig jaar de kans om hun eigen fout te herstellen? Ik zeg dit met een knipoog, maar voor ons is het wel een ongelofelijk zwaar onderwerp. We trekken daar in de Westerkwartiergemeenten ook samen in op.” Volgens Swart moet het gebied bij een herindeling in één keer aan een nieuwe gemeente worden toegewezen.

Ook vindt hij dat nogmaals gekeken moet worden naar de provinciegrenzen, die niet heilig moeten zijn. “Als ik aan de ene kant de Hema uitloop sta ik in Leek, doe ik het aan de andere kant dan ben ik in Noordenveld. Naar dat soort dingen moeten we kijken.” Als advies gaf hij de Statenleden mee dat na de herindeling ook over de nieuwe bestuursvorm van de provincie met de gemeenten moet worden gepraat. Volgens Swart moet er een werkgroep komen van twee mensen uit de gemeente, twee van de provincie en twee van de Rijksoverheid die afspraken moeten maken over de taken die de provincie straks nog uitvoert en welke overgedragen zullen worden naar de gemeenten.