Jelle Visser

0
186

De betrokkenen bij Dorpshuis ht Kompas in Lutjegast hebben een goed jaar achter de rug. De eerste fase van de (ver)bouw van het dorpshuis is afgerond en dat heeft geresulteerd in een dorpshuis waarop de dorpsgemeenschap trots is. Ook al de gebruikers zijn uitermate tevreden. Dat in deze eerste fase de vrijwilligers een belangrijke rol hebben gespeeld is door de gemeente Grootegast gewaardeerd met de vrijwilligersprijs 2013.
Klaar is het project echter nog niet. “Momenteel wordt er hard gewerkt om de laatste zaken aan fase 1 af te ronden en wordt binnenkort gestart met fase 2, waarbij de (af)bouw en inrichting van het Abel Tasman Museum ter hand zal worden genomen. De bouw valt onder verantwoordelijkheid van de stichting dorpshuis, terwijl de inrichting door de stichting Abel Tasman ter hand wordt genomen”, laat voorzitter van de stichting Dorpshuis het Kompas, Jelle Visser weten. “Uiteindelijk kost het hele project wat onder de verantwoordelijkheid van de Stichting dorpshuis valt bijna een miljoen euro. Naast de gemeentelijke subsidie moet dit bedrag worden opgebracht worden door vrijwilligerswerk, eigen bijdragen en fondsenwerving.” Een enorme opgave, waarover Visser nu goed nieuws te melden heeft. “Nadat eerst het Kammingafonds € 40.000 al had toegekend, zijn wij uitermate blij, dat ook het Oranjefonds nu een bijdrage heeft toegezegd van € 40.000.”