Kandidaat raadsleden op bezoek in It Vleckehûs

0
207
Surhuisterveen - cda werkbezoek vleckehus

SURHUISTERVEEN – Kandidaten voor de gemeenteraad van het CDA brachten vorige week een werkbezoek aan MFC It Vleckehûs in Surhuisterveen. It Vleckehûs is in 2000 gebouwd en biedt onderdak aan een aantal gesubsidieerde instellingen; de bibliotheek, peuterspeelzaal Krobbehiem, openbare basisschool It Skriuwboerd, Buurtzorg, Timpaan/Welzijn, Sociaal cultureel werk en jeugdsoos The Basement. Ook de politie heeft een afdeling in It Vleckehûs. Net zoals het Rijk bezuinigt moet ook de gemeente op verschillende terreinen bezuinigen. De exploitatie van It Vleckehûs loopt momenteel goed. De gemeente wilde in het nabije verleden It Vleckehûs een dorpshuisfunctie geven. Maar na onderzoek door Hospitality Consultants bleek dat dit niet een juiste aanpak is. De aard van de instellingen binnen het Vleckehûs past niet in een dorpshuisstructuur. De gemeente is het daar nu mee eens. ‘We zijn op dit moment in overleg met de gehuisveste instellingen om meer synergie te bereiken,’ vertelt  Annie Haakma. Het doel is bijvoorbeeld om Jeugdzorg meer samen te laten werken met Maatschappelijk werk. Gevolg kan zijn dat er minder verschillende professionals bezig zijn bij het oplossen van een probleem van een gezin. Kandidaat raadslid Berte Talstra vindt het belangrijk dat er ook meer met de mogelijkheden van muziek en muzikale vorming kan worden gedaan. Muziek heeft een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. ‘Muziek is op die manier meer dan leren spelen op een instrument’. ‘Samenwerken vanuit een één-loket-gedachte is een overkoepelend streven’, vindt Harjan Bruining, bestuurslid van ‘It Vleckehûs’ en kandidaat raadslid voor het CDA.