Verkiezingen en leefbaarheid

0
116

De verkiezingen komen er aan. De lijsttrekkers toeteren weer door de gemeentes met de mooiste beloften. Dat burgers straks een hogere aanslag krijgen voor bijvoorbeeld de WOZ-waarde voor al die mooie dingen, dat wordt er niet bij verteld, dat merken ze later pas. Ook het vele onheil wat er op ons afkomt en wat de leefbaarheid in onze regio bedreigt, wordt zo weinig mogelijk genoemd. De zorg in onze regio werd bedreigd,  gelukkig is de bevolking in opstand gekomen en is  goede 24/7 zorg in De Sionsberg behouden gebleven, echter waakzaamheid blijft geboden. Enige tijd geleden werd Dongeradeel als opslag mogelijkheid genoemd voor nucleair afval, hoe dat verder komt moeten we maar afwachten.
Onlangs werd bekend dat ook in Peasens Moddergat de grond begint te zakken door aardgaswinning en dat daardoor scheuren in gebouwen en woningen ontstaan. De NAM gaat hier tegenin natuurlijk. In de TV-uitzending van ‘Een Vandaag’  van 28-02-2014 werd zelfs de vraag al gesteld:  ‘Peasens Moddergat, een tweede Loppersum?’ De lokale politici hebben hier een belangrijke taak om de schade te beperken lijkt mij.
De Gemeente Dantumadiel wil in het bestemmingsplan de mogelijkheid geven om een industriepark van super grote windturbines, mogelijk wel 200 meter hoog, aan te leggen voor de poorten van Dokkum op de grens van Dongeradeel. Dit, terwijl in de media, steeds meer vraagtekens geplaatst worden bij de rentabiliteit van die dingen. Onbegrijpelijk! Het CPB, het adviesorgaan van de regering, heeft geadviseerd om windenergieprojecten nog 5 jaar uit te stellen. Energie genoeg, Duitsland dumpt de overtollige energie hier op de markt tegen afbraakprijzen. De Volkskrant meldde onlangs dat windenergie wel € 1000,– per gezin per jaar zal gaan kosten als deze plannen doorgezet worden, terwijl bekend is dat door windenergie op land niet meer dan ca 1,5% a 2% van de Nederlandse energiebehoefte opgewekt kan worden. Dat geld (€ 18 miljard!! in plaats van de € 3,7 miljard die minister Kamp eerder noemde) kan wel veel slimmer besteed worden in andere groene energie projecten.
Investeringen worden gedaan in recreatieprojecten, terwijl onderzoek van de Recron en de Hiswa aantonen dat de recreatie in Friesland met 30% af zal nemen als die kolossale windturbines in Friesland  geplaatst worden. Een enorme klap voor de werkgelegenheid! Politici, Friesland werd enige tijd geleden uitgeroepen tot mooiste provincie van Nederland, blijf daar toch voor knokken, laten we zuinig zijn op ons mooie landschap, de weidsheid en de natuur. Onze provincie moet het voor een groot deel hebben van de recreatie, nu en in de toekomst! Daar horen jullie voor te gaan!
Dus mensen als u stemt, stem dan ook vooral voor leefbaarheid, voor goed wonen en recreëren, voor behoud van de regio waarin u werkt en woont! Red de Regio, red uw regio!
K.Martens
Dokkum