VVD’er in FNP Hûs, omdat samenwerking nodig is

0
142
Dokkum - Jelle en Pytsje

DOKKUM – Zaterdag bracht wethouder Jelle Boerema van Kollumerland c.a. een bezoek aan zijn collega Pytsje de Graaf in het FNP Hûs te Dokkum. Pytsje en Jelle willen hiermee benadrukken hoe belangrijk het is om als gemeenten en als verschillende partijen goed samen te werken. De redenen om de samenwerking te zoeken laten zich samenvatten als de drie K’s: Kwaliteitsverbetering, Kwetsbaarheid verminderen en Kosten besparen. ‘Bovendien kunnen we door samenwerking maatschappelijke voorzieningen zoals zwembaden, sporthallen, bibliotheken en culturele instellingen delen en hierdoor het voorzieningenniveau in Noordoost Fryslan op peil houden. Hiermee zorgen we voor leefbare dorpen met toekomst voor jong en oud’, aldus Jelle Boerema. Ook de samenwerking op het gebied van toerisme en economische ontwikkelingen zijn van levensbelang voor Noordoost Fryslân. Op de foto nemen Pytsje en Jelle met interesse elkaars verkiezingsprogramma door.