Afspraken Ulrum 2034 worden bezegeld in convenant

0
115

ULRUM – Zowel gedeputeerde Marianne Besselink als wethouder Herwil van Gelder komen vrijdag 14 maart klussen bij het in aanbouw zijnde Lotuspark. Naast hen zullen ook Dinie Rotman (beleidsmedewerker van Wierden & Borgen) en een tiental ambtenaren acte de presence geven. De partijen zullen ook nog eens in het centrum van het dorp de gemaakte afspraken met Project Ulrum 2034 middels het ondertekenen van een convenant bezegelen.
Zowel de gemeente als Wierden en Borgen en de provincie Groningen ondersteunen het Project Ulrum 2034. In het kader van Werk, Leefbaarheid en Energie (WLE) is Ulrum een financiële impuls toegezegd van 1,5 miljoen. Alle partijen erkennen het vernieuwende karakter van het Project Ulrum 2034, de ambities en uitdagingen waarvoor Ulrum staat. Het  vereist een transitie in denken over de kracht en de vitaliteit van de (dorps)samenleving en de veranderende kijk op de rollen en verantwoordelijkheden van zowel inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Met het ondertekenen van het convenant wordt vastgelegd welke rollen en posities de ondertekende partijen hebben in dit proces.
De ondertekening zal plaatsvinden bij goed weer in het centrum van het dorp bij “Tante Bep”. (hoek Noorderstraat – Marktstraat. Namens Ulrum is Roelof Noorda gemachtigd het convenant te tekenen. De voorzitter van Dorpsbelangen Ulrum Eiko Swijghuizen zal tijdens deze ceremonie optreden als “gastnotaris”. De kluswerkzaamheden beginnen om 10.00 uur in het Lotuspark. De ondertekening zal plaatsvinden om 11.30 uur.