CDA Grootegast neemt een kijkje bij Maatschap Renkema

0
163
CDA Grootegast bezoekt mts Renkema

GROOTEGAST – Siebrand Douma en Freerk Piersma bezochten namens het CDA Grootegast Melkveebedrijf maatschap Renkema aan de Kuzemer te Oldekerk. Drie gezinnen, die van vader Wim Renkema, zoon Bert Willem en neef Albert, halen hun inkomen uit dit  275 melkkoeien en 200 stuks jongvee tellende bedrijf. Wat het CDA waardeert, is de brede maatschappelijke belangstelling van het bedrijf. Zo wordt er bijvoorbeeld bij het melken gebruik gemaakt van een werknemer van Nova-work. Ook is er iemand tewerkgesteld van de stichting De Zijlen. Opvang van de sociaal zwakkere werknemers bij bedrijven in de directe omgeving is hoe de CDA het graag ziet. Tijdens de koffie, en het genieten van de meegebrachte CDA taart, werd er nog even gesproken over diverse onderwerpen zoals  derogatie , vergroeningseis en toeslagrechten.  De heren erkennen dat het stemmen op het CDA in gemeenteraadsverkiezingen voor de agrariërs eigenlijk een driedubbele stem is.  Lokaal een ondersteuning voor huidig agrarisch beleid en oog voor het midden en kleinbedrijf, landelijk voor het CDA die het altijd goed opneemt voor de agrarisch belangen en Europees  steun aan Esther de Lange en haar fractie die goed het Nederlands agrarisch belang weet te verdedigen, waar de liberale en socialistische fracties het af laten weten.
Bert Willem staat overigens niet voor niets met de groene CDA sjaal op de foto; hij is de zevende kandidaat op de lijst.