Gemeentehuis Burgum week 11 – ‘14

0
173
Ongenode gast - debat 1

Datum: 5 maart
Tijd: 14.00 uur

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met ervoor zorgen dat jongeren geïnteresseerd raken in de politiek. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in het vooruitzicht wordt door de politieke partijen dan ook niet alleen gekeken naar hoe men de stemgerechtigden aan zich kan binden, maar kijkt men ook naar wie in de toekomst misschien op deze partij zou kunnen gaan stemmen. Woensdagmiddag kwamen er verschillende HAVO’ers naar het gemeentehuis van de gemeente Tytsjerksteradiel in Burgum. De meeste van hen zijn komende 19 maart nog niet stemgerechtigd, maar dat houdt niet in dat zij niks weten of willen weten van de plaatselijke politiek. Zeven verschillende politieke partijen gingen deze middag met elkaar in debat, over stellingen die uitgezocht waren door de leerlingen zelf. De (On)genode gast kwam langs om een aantal rondes mee te luisteren. Even na tweeën stap ik de raadszaal van het gemeentehuis binnen. Tientallen Havisten zitten in de raadszaal, en luisteren naar wat de lijsttrekkers en aspirantraadsleden te vertellen hebben over wat zij, de jongeren, nou kunnen betekenen in de besluitvorming van de plaatselijke politiek. ‘Jullie denken misschien dat omdat je nog niet mag stemmen je niets in te brengen hebt, maar niets is minder waar’, zegt Lidewij Bergsma, die momenteel raadslid is voor de VVD in de gemeenteraad. ‘Ik was zestien toen ik mij aanmeldde voor de jongerenbeweging van de VVD. Op mijn achttiende werd ik gekozen voor de raad en nu, vier jaar later, zit ik hier. Ook voor je achttiende heb je voldoende in te brengen’, aldus de jonge politica. Douwe Hooijenga, ook al zo’n jonge politicus en lijsttrekker voor de ChristenUnie, is het volledig met Bergsma eens. ‘Politiek saai wanneer je nog niet mag stemmen?’ dat valt volgens Hooijenga best wel mee.
Burgemeester Eric ter Keurs is deze middag de voorzitter van het debat. De eerste stelling die door de jongeren is aangedragen luidt: ‘Er moeten in Tytsjerksteradiel horecagelegenheden komen voor jongeren onder de achttien jaar’. Mareye Swart van Groenlinks is de eerste die het woord neemt. ‘Het is niet aan een gemeenteraad om zorg te dragen voor een horecagelegenheid, daarvoor moet er een ondernemer opstaan die voor deze doelgroep in wil springen. Maar wat wij wel kunnen doen is het voor ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk maken om hier in de gemeente een zaak te openen.’ Lidewij Bergsma is het met haar eens. ‘We moeten niet teveel regeltjes en wetten hebben die het ondernemers moeilijker maken om een zaak te kunnen openen.’ Volgens Freddy de Haan van de FNP is het wel duidelijk te merken dat jongeren een plekje nodig hebben. ‘Dat zie je wel aan het aantal zuipketen, al wil ik deze plekken zo niet noemen, ik noem het liever gezellige plekken. Maar daaraan zie je wel dat jongeren een plekje nodig hebben. Daarom is het ook zo jammer dat het poolcentrum in Burgum wegens te vroege sluitingstijden waar zij zich aan moesten houden, verdwenen is. Ik weet zeker dat dat anders een goede plek was voor de jeugd.’
Na de stelling over de horeca en een stelling over openbaar vervoer komt er een stelling aan bod over kunstgrasvelden. Vanuit de zaal wordt het idee geopperd om met meerdere verenigingen gebruik te maken van zo’n kunstgrasveld. ‘Jij kan zo bij ons bij de partij, jongeheer!’ zegt Hessel Bouma van Gemeentebelangen Tietjerksteradeel. ‘Dat roepen wij nou al jaren, dat verenigingen en clubs zich meer op het samendoen moeten concentreren.’ Freddy de Haan wil er niets van weten: ‘Dan is het derbygevoel helemaal weg. Wij gaan liever bij de verenigingen langs om zelf te horen waar zij behoefte aan hebben. Daarna kan je altijd nog kijken of er samenwerking nodig is.’  De sfeer tijdens het debat blijft ondanks sommige heftige reacties zeer vriendelijk en voor de leerlingen van de HavoTop van het CSG Liudger goed te volgen. Ook nadat de volgende groep klaar staat om de raadszaal te betreden klampen nog een paar meiden Mareye Swart van Groenlinks aan. ‘Nog even over dat openbaar vervoer, het gaat ons niet om de bereikbaarheid, maar om de tijdstippen.’ Deze dames hebben het helemaal begrepen. Politiek wordt ook vaak bedreven buiten de raadzaal om.

Ongenode gast - debat 2 Ongenode gast - debat 3