Gert van Werven – week 11 ‘14

0
177

VVD Grootegast gaat een initiatief voorstel indienen om de gemeentelijke welstandscommissie af te schaffen in navolging van de gemeente Marum, waar dit al eerder zeer succesvol is gebeurd. Afschaffing van de welstandscommissie past uitstekend in het streven van de VVD om de gemeentelijke regels sterk te verminderen. Monumenten, beeldbepalende panden en bijzondere dorpsgezichten moeten wel blijvend worden beschermd en worden hiervan uitgezonderd. Voorman Gert van Werven ziet alleen maar voordelen in de afschaffing. “Door veel inwoners wordt de gemeentelijke welstandscommissie als bezwaarlijk ervaren. Afschaffing levert minder bureaucratie, geen omslachtige procedures, geen onnodige kosten en een kortere wachttijd op. Minder handelingen en vergunningen zal ook in het ambtelijk apparaat kunnen leiden tot een kostenbesparing. Afschaffing vergroot de transparantie en bespoedigt het aanvragen van een bouwvergunning. De welstandscommissie in de gemeente Grootegast kost € 20.000,00 per jaar. Zeker in de huidige tijd een bedrag wat veel beter en effectiever besteed kan worden.”