GroenLinks op pad voor ‘Minder Gas, Meer Zon’

0
162
GroenLinks TegenGas

FAAN – Afgelopen weekend voerde GroenLinks Zuidhorn campagne bij de NAM-gasboorlocatie ‘t Faan en langs de A7, waar ruimte is voor een grote zonnecentrale onder het motto “Minder Gas, Meer Zon!”.
Bij ’t Faan wordt gewerkt aan een nieuwe boorput, waardoor de locatie ‘s nachts fel verlicht is en de bewoners van Zuidhorn en Briltil ook last hebben van geluidsoverlast. Veel mensen maken zich bovendien zorgen over bodemdaling en aardschokken die het gevolg zijn van gaswinning. Daarom zei lijsttrekker Klaas-Wybo van der Hoek: “Onze gemeenten moeten voor hun inwoners opkomen. Dan gaat het allereerst om veiligheid: aardbevingsbestendig bouwen. Helaas wilde de Zuidhorner gemeenteraad een voorstel van GroenLinks daartoe in november niet steunen. Ook moet de gemeente zorgen voor compensatie van geleden schade. Verder moet de beoordeling van schademeldingen onafhankelijk gebeuren en moeten de criteria daarvoor voor iedereen duidelijk en openbaar zijn. Natuurlijk de meest grondige maatregel: we moeten overschakelen op duurzame energie. De gemeente moet veel meer en sneller werk maken van de uitvoering van de zonne-energie-nota, die vorig jaar op initiatief van GroenLinks door de raad is aangenomen.” Om dit te onderstrepen ging de manifestatie verder op een ruime, open locatie langs de A7, bij bedrijventerrein Leeksterhout. Deze was eerder vrijgehouden voor de hogesnelheidsspoorlijn. Aangezien deze er niet komt, is hij nu heel geschikt voor de aanleg van een zonnecentrale. Er is ruimte voor duizenden zonnepanelen, waardoor in een groot deel van de energiebehoefte van de huishoudens in het Westerkwartier kan worden voorzien.