Helfred van der Veen – week 11 ‘14

0
243

Voorzitter TC West End
“Ik ben nu sinds een jaar voorzitter van deze mooie vereniging. Tennisvereniging West End is met ongeveer 160 leden niet zo heel groot, dat hopen we in de toekomst te veranderen. De afgelopen jaren is er in de accommodatie geïnvesteerd. Sinds 2009 beschikken we over vier smash-court banen, waardoor er gedurende het hele jaar getennist kan worden op ons complex. Veel verenigingen hebben nog alleen gravelbanen en dat is meer seizoensgebonden. We organiseren voor onze leden diverse activiteiten en toernooien waar de mensen aan mee kunnen doen. Daarnaast werken we samen met Tennisschool De Ommelanden en dat zorgt voor een stijgende lijn  van belangstellenden die kennis maken met het tennis of zichzelf juist verbeteren in de sport. Afgelopen jaar waren er maar liefst 64 deelnemers aan de lessen van de tennisschool. Een mooie ontwikkeling, temeer ook omdat er steeds meer jeugd les gaat nemen. Om onze vereniging nog meer onder de aandacht te brengen organiseren we in de week van 22 tot 28 maart de Open Tennisdagen, naar het voorbeeld van de Landelijke Open Tennisdagen van de tennisbond, de KNLTB. Het park is dan de hele week geopend voor het dorp en er worden diverse tennislessen gegeven. Op vrijdag hebben we een doe-dag gepland waarbij er ook gastlessen zijn. Daarna hebben belangstellenden eventueel de mogelijkheid om introductiecursussen te volgen. Daar houdt het allemaal niet mee op. Vanaf de tweede week van april starten we met de Zomertraining. Dit is een periode van 17 lessen en gaat door tot de herfst. Tijdens schoolvakanties is er geen les. De senioren lessen ongeveer een uur, terwijl de jeugdlessen vijftig minuten duren. De groepen bestaan uit zes tot acht personen. Daarnaast hebben we in april ook nog de introlessen voor belangstellenden die nog nooit hebben getennist of juist opnieuw willen kennismaken met de sport. Ze kunnen voor een laag bedrag vijf lessen volgen om de slag weer te pakken te krijgen. Kortom, we doen ons uiterste best om de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten. Gelukkig  gaat dat al de goede kant op, maar we hopen dat juist door te zetten.”