Het had zo mooi kunnen zijn….

0
104

En het was ook mooi, maar er zijn velen die dit gemist hebben! En juist diegenen voor wie het bestemd was. Nieuwsgierig? Er was donderdag 6 maart een bijeenkomst over bejegening in Leeuwarden. Alle gemeenten in Groningen, Friesland en Drente waren uitgenodigd. Het werd georganiseerd door EAPN Nederland(European Anti Poverty Network, www.eapnned.nl). De titel was: Samen op zoek naar verandering. We werden welkom geheten met koffie en thee en daarna begon het programma met een lunch met heerlijke broodjes. Er waren helaas maar dertig mensen waarvan ik denk zo’n vier clienten en vier ambtenaren. We bespraken in groepjes hoe het gaat als je om bijstand moet vragen en wat er beter kan. De conclusies waren dat empathie het belangrijkste is en tevens iets wat je moet hebben en niet leert in een (hoge) opleiding. Verder kwamen woorden als gelijkwaardigheid, belevingswereld en begrip voorbij. Ook is het belangrijk dat rechten en plichten duidelijk zijn. Een workshop heeft hierbij de voorkeur boven een pak papier. In ieder geval is de bereidheid tot meedoen vele malen groter bij een vriendelijke benadering dan bij een houding die iemand in een hoek drukt of vooringenomen is. De weinige ambtenaren en clienten die er waren vonden de ontmoeting wel heel waardevol. Het ontmoeten in een andere setting om samen te zoeken naar verandering! Na afloop nog een hapje en een drankje als afsluiting van een mooie middag, die nog mooier was geweest als de zaal vol was geweest met ambtenaren en clienten!
Toos van der Vaart