Ik ga stemmen

0
134

19 maart raadsverkiezingen. De landelijke overheid schuift tal van taken af naar de gemeenten, zoals  onder meer  verplichte tegenprestatie, eventueel verhuisplicht opleggen, geen categoriale bijstand meer verstrekken aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, ouders met kinderen voor armoedebestrijding, jeugdzorg enzovoorts. De gemeenten krijgen hiervoor geld , maar minder dan ze nodig achten. Dus moeten zij meer doen met minder geld. Volgens meerdere  gemeenten kunnen zij niet voldoen aan de nieuwe verplichtingen. Vaak mogen gemeenten zelf bepalen, hoe zij één en ander regelen. Mogelijk gevolg: rechtsongelijkheid bij verschillend beleid per gemeente. Jeugdzorgbureaus  vrezen dat zij failliet gaan. Het College Bescherming Persoonsgegevens vreest voor de privacy. Hoe pakt dit uit voor  bevolking en werkgelegenheid? Gemeenten en maatschappelijke instellingen spreken hun zorg over dit beleid uit. Ik ga stemmen. Ja, maar  niet op een partij die landelijk verantwoordelijk is voor de lastenverzwaring van de gemeenten en de bevolking, maar daarvoor niet de nodige financiën verstrekt.
A.Veenstra Surhuizum