Op garage gekalkt:“JIJ GAAT ERAAN!”

0
888
twijzel vernielingen huis

Raadslid Tjibbe Brinkman (FNP) met de dood bedreigd:

TWIJZEL – Raadslid Tjibbe Brinkman (FNP) uit Twijzel is met de dood bedreigd. Bij het raadslid, stond afgelopen week de tekst ‘JIJ GAAT ERAAN!’ op de wand van de garage. Diezelfde garage was overhoop gehaald, een buitenkraan was opengedraaid en borden van de FNP in de tuin waren vernield. Een paar dagen later werd bij het raadslid een brief bezorgd met daarin de mededeling dat hij zich terug moet trekken. Brinkman zegt geen idee te hebben wie erachter zit.

Ook na enkele dagen heeft Brinkman nog geen idee waar de bedreigingen vandaan komen. “Myn politike hanneljen en myn miening binne altyd dúdlik,” zegt hij. “As minsken it net mei my iens binne is dat prima, mar meitsje dat efkes op de man dúdlik en net sa lafhertich as no.”
Na het incident heeft hij direct aangifte gedaan bij de politie.
Om het huis van Brinkman is het na het ongewenste bezoek een rommel: het verkiezingsbord ligt tegen de vlakte, posters van lijsttrekker Marten van der Veen zijn verscheurd en de garage ziet eruit alsof er zojuist een orkaan doorheen getrokken is. Meest opvallend zijn de groene letters op de wand van het schuurtje. “JIJ GAAT ERAAN!” valt er te lezen. Brinkman is onder de indruk. “Sels bin ik net bang mar je hûshâlding wurdt hjir ek yn belutsen en dy binne wol bot skrokken.”
Direct na het incident heeft hij aangifte bij de politie gedaan. Daarmee heeft hij al zo’n viermaal contact gehad. Eerder werd Brinkman ook al bedreigd, toen hij op de plek ging wonen waar hij nu nog steeds woont. Nooit kwam hij erachter wie de anonieme beller was. Op een gegeven moment had hij voor zichzelf besloten privénummers niet langer op te nemen. Daarmee hielden de bedreigingen ook op.
Direct na het incident kreeg Brinkman veel steun vanuit het dorp en collega-politici. “Blykber hat immen it net op my te stean, mar freonen haw ik ek,” zegt hij. “As immen in probleem mei my as myn politike ideëen hat, kom dan mar by my as ik thús bin. Ik wol sels ek wol lânskomme. Dan sille we it er ris oer hawwe.” Brinkman zegt dat hij strijdbaar blijft. “Ik sil nea wike foar dit soarte minsken en ik lit my al hielendal net de mûle snoere. Dit jout my júst de kreft om júst noch mear te striden yn de gemeenteried lykas de foargeande acht jier en myn miening kenber te meitsjen”
Voor zover bekend is Brinkman het enige raadslid, dat bedreigd is. Wel hebben Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA) en zijn eigen partij last van vernielingen gehad. Zo verdwenen de verkiezingsborden van het FNP in Gerkesklooster en Augustinusga. Ook het bord van GBA verdween uit Augustinusga. Max de Haan (GBA): “Ik denk dat het hier ging om een kwajongensstreek. We houden er rekening mee dat we elk jaar vier spandoeken kwijtraken. Tot nu toe is het er nog maar eentje.” Bij de andere partijen bleven de borden heel of waren ze nog niet geplaatst.
Burgemeester Gerben Gebrandy (FNP) heeft nog geen maatregelen genomen. “Als de situatie daarom vraagt, zullen wij maatregelen nemen,” zegt hij. Andere lijsttrekkers zijn wel geschrokken.
“Ook ik heb geen idee waar de bedreigingen vandaan kunnen komen.
k kan mij geen besluit herinneren in de gemeenteraad, dat gevoelig heeft gelegen in Twijzel,” zegt Gerda Postma (PvdA). “Van leden uit Twijzel heb ik altijd gehoord dat Tjibbe goed te boek staat. Ik vind dit wel beangstigend.” Lydeke Zanbergen (CDA) schrikt ervan. “Dit is schandalig,” zegt ze. “Dit kan absoluut niet. Je kunt het niet met iemand eens zijn, maar voor deze acties heb ik geen woorden.”
De lijsttrekkers hopen dat er snel duidelijkheid komt. Lineke Kingma (VVD): “Dit is enorm laag, het lijkt nergens op. Ik veroordeel dit, want het is buiten iedere orde.” Bang voor acties is ze zelf niet. “Bij ons is er niets aan de hand. Dit lijkt persoonlijk gericht te zijn. Dat neemt niet weg dat ik het verschrikkelijk vind voor Tjibbe.” Klaas Antuma (CU): “Iedereen moet zijn mening kunnen zeggen. Het is slecht voor de democratie als dit een trend wordt.” Wanneer het nodig is, zal Gebrandy wel ingrijpen. Tot die tijd laat hij zich door de politie informeren over de voortgang van het onderzoek.