PvdA Zuidhorn doet rondje Middag-Humsterland

0
128
PvdA bezoekt Humsterland

MIDDAG-HUMSTERLAND – Het volledige campagneteam van de PvdA Zuidhorn deed onlangs een tour door het Middag-Humsterland van Noordhorn naar Niehove en via Saaksum uiteindelijk naar Oldehove. Zij waren vooral benieuwd te horen wat er speelt in de verschillende dorpen. Over het algemeen bleken de inwoners van de betreffende dorpen behoorlijk tot zeer tevreden over hun omgeving. Enkelen spraken wel hun zorgen uit over de gevolgen van de gaswinning. Wat veel sympathie opleverde was de kiezerspoll betreffende de aankomende herindeling. Inwoners van Oldehove, Niehove en Saaksum hoefden eigenlijk niet gevraagd te worden waar de voorkeur naar uitgaat. Als afsluiting, en hoe toepasselijk ook, ging het volledige campagneteam koffiedrinken in dorpshuis ’t Humsterland in Oldehove, bij beheerdersechtpaar Gert en Mascha Oostenbrug. “We moeten het vooral van de weekenden hebben, doordeweeks is er soms te weinig aanloop, in tegenstelling tot andere kleinere dorpen, waar de inwoners het dorpshuis als een ‘echt’ gezamenlijk ontmoetingspunt zien”, zegt Gert Oostenbrug. “Twee weken geleden heeft de stichting van het dorpshuis ook een brandbrief naar de inwoners gestuurd, met de vraag wat ze nou eigenlijk met hun dorpshuis willen.” “Een dorpshuis als ’t Humsterland, in een pand met bibliotheekfunctie, heeft het dorp natuurlijk nodig, maar de inwoners moeten ook inzien dat een dorpshuis zijn inwoners nodig heeft, zeker wanneer je het dorpshuis wilt behouden”, aldus de insteek van Machiel van der Schaaf: “We zullen de komende jaren ons sterk moeten inzetten op de samenwerking binnen de dorpen en de dorpshuizen toekomstbestendig maken”.