Steungroep Pieterburen: ‘Lauwers en Eems, geef ons antwoord!’

0
157
Pieterburen - inschrijven nieuwe leerlingen

Ondanks onzekerheid over dreigende sluiting werft school leerlingen

PIETERBUREN – Twaalf kinderen en vier peuters werden afgelopen zaterdagochtend symbolisch ingeschreven voor Montessori-basisschool De Getijden in Pieterburen. De steungroep van de school is blij met deze inschrijving. Raúl Henriquez, één van de ouders die betrokken is in deze steungroep, ziet het als een impuls voor de toekomst. Een toekomst, die nog lang niet zeker lijkt.
Het begon zo mooi voor De Getijden. De school, die al jarenlang een begrip is in Pieterburen, kreeg ruim een jaar geleden de Montessori-certificering. De ongeveer veertig leerlingen van de school waren vanwege deze certificering druk bezig met het instuderen van dansjes voor de feestelijkheden. Dat de school de status van Montessori-school kreeg, was erg bijzonder. Door deze certificering is De Getijden naast Groningen-Stad de enige school in Groningen die dit soort onderwijs aan mag bieden. ‘En nog maar twee weken na die certificering kregen wij, de ouders, en het onderwijzend personeel, van Lauwers en Eems te horen dat de school waarschijnlijk de deuren zal moeten sluiten. Wanneer dit plaats zou moeten vinden laat men echter volledig in het midden’, vertelt Henriquez. De mededeling dat de school de deur zou moeten sluiten kwam als een donderslag bij heldere hemel. Juist omdat net de certificering helemaal rond was.
‘Lauwers en Eems komt helemaal niet met duidelijkheid naar de ouders toe. Men heeft nu gezegd na de zomervakantie meer duidelijkheid te verschaffen over het wanneer en hoe’, vertelt Henriquez. ‘Maar als steungroep voor de school laten wij het er niet zomaar bij zitten. Wij willen de school open houden, in ieder geval tot 2020. Maar we hebben het idee dat we bewust door Lauwers en Eems worden tegengewerkt. Één van de kritiekpunten was dat er te weinig gebeurt op het gebied van samenwerking. Staatssecretaris Sander Dekker heeft hierover gezegd dat ouders meer moeten betekenen voor de scholen van hun kinderen. Dat willen we als ouders zeker doen. Er zijn bijvoorbeeld ouders die muzieklessen willen verzorgen, of lessen in de tuin. Daarnaast kan er ook op andere vlakken hulp geboden worden. Dit geven de ouders ook zeker aan bij Lauwers en Eems. Maar wanneer deze ouders dit aangeven bij Lauwers en Eems krijgen zij nul op het rekest. We hebben het gevoel dat ze bij Lauwers en Eems willen dat ons enthousiasme om het niveau van de school naar een hoger plan te trekken met de tijd een stille dood sterft.’ De school betekent volgens Henriquez ook groei binnen een krimpregio. ‘Krimp in Pieterburen? Er zijn mensen die apart hier komen wonen, vanwege de combinatie van dit soort onderwijs en het Waddengebied. Bovendien is er een hele grote groep dertigers in Pieterburen, in tegenstelling tot andere dorpen in krimpgebieden. Er is nog meer groei mogelijk, maar dan moet de school in het dorp wel blijven bestaan.’ Mensen zijn daarnaast bereid om flinke afstanden te reizen om hun kind Montessorionderwijs te kunnen laten volgen. ‘Op De Getijden zit momenteel een leerling waarvan de moeder een halfuur moet rijden. Zo belangrijk vindt men dit onderwijs dus.’
De leden van de steungroep doen al het mogelijke om daar waar volgens hen Lauwers en Eems steken hebben laten vallen werk in te vullen. ‘Lauwers en Eems zegt álles te hebben gedaan om leerlingen te werven. Nou, één advertentietje voor de open dag in de plaatselijke krant zie ik niet als dat men er álles aan heeft gedaan. Dus nu doen wij wat Lauwers en Eems allang had moeten doen: werven. En zoals je merkt, heeft het gewerkt. We hebben al voor tien kinderen ouders weten te interesseren voor het Montessorionderwijs. Daarnaast zijn er gesprekken gaande met de school in Den Andel, waar ook met sluiting gedreigd wordt. Ons gebouw is in perfecte staat, hun gebouw is veel ouder en heeft meer investeringen nodig. Daarom worden ook mogelijkheden bekeken of deze beide scholen samen kunnen gaan. Dan zou je alweer op zo’n tachtig leerlingen zitten en heeft een school al veel meer bestaansrecht.’
Momenteel wordt er door de steungroep een enquête gehouden onder de bewoners van Pieterburen over wat zij voor behoeften hebben qua scholing in het dorp. ‘Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of men behoefte heeft aan naschoolse opvang. Dan kunnen wij kijken waar de behoeften liggen en hoe dat eventueel met vrijwilligerswerk ingevuld kan worden. Daarnaast werken we aan een wetenschappelijk rapport over de toekomst van de school, welke we binnen een paar weken hopen aan te bieden. Alles wat we doen is ter verbetering en ter behoud van de school. En dat kosteloos. We zeggen tegen Lauwers en Eems: Geef ons alsjeblieft een kans!’
Ook in de politiek vraagt de steungroep om hulp. Afgelopen donderdag werd er in Leens een debat georganiseerd waar alle politieke partijen aan bijdroegen. Raúl Henriquez vroeg hen naar hoe zij dachten over de situatie waar men in Pieterburen nu mee zit. ‘Ook al gaven de meeste partijen aan weinig te kunnen betekenen, wel vonden de meeste partijen dat het tijd werd dat wij duidelijkheid krijgen. Ze vinden het niet eerlijk dat wij nu al meer dan een jaar in onzekerheid zitten en het ook nog lang gaat duren voordat er meer duidelijk wordt. De PvdA gaf als enige aan zich niet in te gaan zetten voor de school omdat ze het schoolbestuur niet voor de voeten willen lopen.’ Het is de onzekerheid die momenteel het vervelendst is, vindt Henriquez. ‘Dat maar niet weten waar we aan toe zijn, dat is zo vervelend. We zijn toe aan antwoorden. Lauwers en Eems: geef ons antwoord!’ Komende woensdagochtend 12 maart is er van 9.00 tot 10.00 ‘open dag’ in schoolgebouw aan de Frederiksoordweg 26-D in Pieterburen.