‘Toerisme en visserij heeft nog een hoop potentieel’

0
85
Lauwersoog - conferentie

Miniconferentie over mogelijkheden haven Lauwersoog

LAUWERSOOG – Hoe ziet de haven van Lauwersoog er in de toekomst uit? Over die vraag bogen een veertigtal genodigden, waaronder ook vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen en Dongeradeel, samen met een aantal sprekers zich vrijdagochtend in restaurant Het Pierenend in Lauwersoog tijdens de miniconferentie over de toekomst van de visserij. De conferentie werd georganiseerd door de gemeente De Marne. Bij de conferentie werd er ook vooral gekeken naar de toeristische mogelijkheden voor de haven. ‘Momenteel komen er jaarlijks 1,8 miljoen mensen naar de haven. Voor het toerisme is er veel meer mogelijk in Lauwersoog, zonder dat het toerisme de visserij in de weg moet staan’, aldus wethouder Harm-Evert Waalkens. ‘Ook is er voor de visserij nog een hele hoop mogelijk. Lauwersoog is een unieke plek voor visserij. Voor beide sectoren is er veel potentieel. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat deze sectoren elkaar kunnen versterken.’
Bij de conferentie werden plannen die al eerder bekend gemaakt werden toegelicht. Zo werd er verteld over het museum dat mogelijk gerealiseerd wordt in het water bij restaurant Het Pierenend. ‘Dat mag een investering kosten van 4,5 miljoen euro, maar dat is een investering die wij realistisch achten’, vertelt Harm Post, interim-directeur van het havenbedrijf. ‘Mensen die voor kunst en cultuur naar Lauwersoog komen vallen nog in een gat, dat gat moet nog gedicht worden. Met het museum komen we tegemoet aan de wensen van de bezoekers.’
Ook kadeverlenging ten behoeve van de visserij is een project dat op termijn van start moet gaan. De kade zou in totaal 200 meter lengte erbij krijgen. ‘Wanneer je de infrastructuur van een haven verbetert komen er vanzelf investeerders die dan belangstelling krijgen voor de haven.’
Jaap Vegter van de Stichting Geïntegreerde Visserij liet weten enthousiast te zijn over een groot aantal van de plannen die er liggen voor de haven, maar dat er ook nog een hele hoop kansen liggen. ‘Hier in de regio wordt er nog heel weinig gedaan met schelpdiervisserij. We denken wel eens dat het vissen op mosselen alleen voor Zeelanders weggelegd is, maar daar is hier ook zeker ruimte voor. We proberen nieuwe tradities te creëren, waardoor men meer binding krijgt met de haven en wat hier allemaal gebeurt. Zo hebben we het afgelopen jaar mandjes met de eerste oestervangst aangeboden in Dokkum en Groningen.’ Om mensen in het Lauwersmeergebied meer binding met de haven te laten krijgen werkt de Stichting Geïntegreerde Visserij ook aan een open werkplaats, waar vissers aan hun netten kunnen werken, waar lezingen en cursussen worden georganiseerd en waar door studenten praktijkonderzoek gedaan kan worden. De open werkplaats zal aan de westkant van de haven komen. De open werkplaats wordt mede mogelijk gemaakt door Van Hall Larenstein in Leeuwarden, de Waddenvereniging en Groningen Seaports.
Ook op de voormalige Northshrimplocatie zal gewerkt worden aan vernieuwing voor de komende vijf jaar. Omdat het voor investeerders nog te spannend is om hier grote projecten neer te zetten wordt er voor de komende vijf jaar hier in het klein begonnen. Zo is het de bedoeling dat er in omgebouwde containers éénkamerhotels komen en wordt er met Pasen een nieuwe horecagelegenheid geopend. Ook wordt er aan het HIP, Het Informatie Punt, gewerkt aan verbetering om het HIP ‘hot en sexy’ te maken.
Tijdens de conferentie kwam ook het duurzaamheidsvraagstuk aan bod. Rob Pikkert van de firma Telson vertelde over de ontwikkelingen binnen het bedrijf om garnalen machinaal te pellen. Het bedrijf onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor de doppen, die als restmateriaal overblijven bij het pellen. ‘Er is een wetenschapsgroep gecreëerd waarin nagedacht wordt over mooie oplossingen voor de doppen. Momenteel worden de doppen verkocht aan de horeca, die er soep van maken, of wordt het gedroogd en gebruikt in veevoer.’