“Wij hebben onze taak als ambassadeurs van Grootegast met plezier uitgevoerd”

0
142

Grootegasters op afscheidsfeest Beatrix

GROOTEGAST – Ongeveer een maand geleden vertegenwoordigden Luut Hoeksema en Ruurdtje Benedictus samen met Frits en Loes Ridderbos-Stienstra de gemeente Grootegast tijdens het “afscheidsfeestje” van prinses Beatrix in de Ahoy te Rotterdam. Zij klommen in de pen om alle lezers van de Streekkrant ook mee te laten genieten van deze bijzondere avond. Bij deze een korte impressie!
“Laat 1 ding duidelijk zijn: het begrip “afscheidsfeestje” is een eufemisme voor wat wij hebben ervaren in de Ahoy. Een kleine 4000 mensen bevolkten het theater in Rotterdam.
De immense ruimte en de variatie aan verlichting tijdens de optredens waren indrukwekkend.
Hoe leuk een televisieweergave ook is, live aanwezig zijn in de ruimtelijkheid van Ahoy geeft extra dimensie en betrokkenheid bij wat zich afspeelt op het podium en in de zaal.
Maar ja, voordat je daadwerkelijk je plekje in de Ahoy hebt bezet, moet je eerst binnen zien te komen. Een file aan autobussen die grote hoeveelheden mensen uitbraken, lange rijen bezoekers voor de deuren die je het gevoel geven pas binnen  te zijn als het feest al is afgelopen. De strenge beveiliging helpt niet mee de massa vlotjes op de plaats van bestemming te krijgen. Leuk om te zien, dat naast het gewone volk ook hoogwaardigheidsbekleders op hun beurt moeten wachten. Martin Schröder (Martin Air) en dominee Carel ter Linden (huispredikant van de Oranjes) worden beschouwd als intimi van de Koninklijke familie maar krijgen geen voorkeursbehandeling. Het past in het beeld van de avond.  De 33 optredens zijn een afspiegeling van wat zich in Nederland aan cultuur voordoet en vermijdt een al te elitair karakter met de alom aanwezige Erica Terpstra als boegbeeld. De politiek is ruim vertegenwoordigd. Opvallend is de aanwezigheid van Geert Wilders. Wij zijn ruim anderhalf uur voor het begin in de hal, plekjes bezet. Dat geldt ook voor Wilders die met vrouw aan de ene en beveiliger aan de andere kant een eenzame enclave vormt in een verder leeg genodigden vak. En dat Loes naast een wethouder van Rotterdam zit en uitgebreid met de man van gedachten wisselt, is een bevestiging van het ongedwongen karakter, kenmerkend voor de avond. Sprekers zijn unaniem lovend over de prinses. Je ontkomt niet aan de indruk dat Beatrix is behept met een bijna bovenmenselijk vermogen. Sentiment speelt natuurlijk een rol. De happening om ons heen, zoals hiervoor omschreven, nuanceert dat beeld gelukkig.
Burgemeester en wethouders  van Grootegast, dank dat jullie ons, Luut, Ruurdtje, Frits en Loes,  hebben benoemd als ambassadeurs van de gemeente bij het afscheid van Beatrix. We hebben deze taak met plezier uitgevoerd.”