Bouw jeugdsoos Eenrum eindelijk van start

0
171
jeugdsoos

EENRUM – Lang leek het erop dat het niet meer zou gebeuren, maar vorige week is dan toch echt begonnen met de bouw van de jeugdsoos in Eenrum. Wethouder Herwil van Gelder is blij dat er eindelijk wordt gestart en dat ook Eenrum binnenkort een jeudsoos heeft. “Het was inderdaad een zaak van lange adem. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Daar hebben alle partijen hun steentje aan bijgedragen”.
Al zo’n tien jaar geleden bestonden de plannen voor een jeugdsoos in Eenrum. Oprichter en voorzitter Bert Bos van de Stichting Jeugdsoos Eenrum: “Dat dit project na meer dan 10 jaar toch nog wordt gerealiseerd doet ons goed. Er wordt geïnvesteerd in jonge mensen en daarmee ook in het  dorp. De jeugd verdient een eigen plek. De jongeren zijn gemotiveerd om samen met de ouderen Eenrum leefbaar te houden.  De jongeren krijgen met de jeugdsoos een  prima basis om door te  gaan met hun activiteiten voor het hele dorp”.
De gemeente De Marne stelt voor de bouw van de jeugdsoos een bedrag van €100.000,- beschikbaar. De jeugd zelf heeft onder begeleiding van Jongerenwerk Barkema & De Haan externe financiers benaderd en hiermee een totaalbedrag van € 119.000,- bij elkaar gekregen. “De gemeente heeft de afgelopen jaren zwaar in haar jongeren  geïnvesteerd en dat merk je. Toen wij in 2011 weer terugkwamen in De Marne was de sfeer negatief. Jongeren hadden geen vertrouwen meer in hun dorp, in hun dorpsbewoners en in de gemeente. Jeugdsozen waren omgevallen en groepen jongeren zwierven door hun dorp. Met de komst van de jeugdsoos in Eenrum wordt  er weer een stuk vertrouwen, slagkracht en positieve energie toegevoegd aan de dorpssamenleving. ”, aldus Teye Barkema van het jongerenwerk.
Ook Martijn Nube, voorzitter van het jongerenbestuur is maar wat blij. “Wij zijn nu de tweede generatie jongeren die zich inzet voor de komst van een jeugdsoos. Het is een lange weg geweest. We zijn blij dat het uiteindelijk is gelukt. We gaan ervoor zorgen dat de jeugdsoos voor alle jongeren  een belangrijke plek  wordt. Een plek  die straks niet meer  is weg te denken uit Eenrum.”