Terugblik 2010-2014, maar ook vooruit

0
131

Als het CDA Grootegast vier jaar terugkijkt zijn wij bijzonder tevreden over datgene wat er in onze gemeente tot stand is gebracht. Eigenlijk is het teveel om op te noemen.
Wij benoemen slechts de meest opvallende hoogtepunten. In de eerste plaats is voorkomen dat er onder onze bodem CO2 is opgeslagen, de kans op Loppersum-achtige toestanden moet je niet willen lopen. De bodem waarop je leeft, woont en werkt moet 100% betrouwbaar en veilig zijn.
Het centrumplan Grootegast staat er, evenals het dienstencentrum. Het Barontheater en het MFA in Lutjegast en het kunstgrasveld in Grootegast zijn mooie voorbeelden waar initiatieven van vrijwilligers samen met de gemeente zijn gerealiseerd. Mooie voorbeelden hoe we de voorzieningen in onze gemeente kunnen realiseren en in stand houden. Het probleem van de vervuilde locatie Wijma in Opende is door helaas onvermijdelijk geworden sloop opgelost, na vele jaren. Het nieuwe Hoge Heem nadert met rasse schreden, nieuwbouw MFA Kornhorn komt eraan. De nieuwe school in Opende komt op een gunstige locatie en mede dankzij een CDA-motie, blijft er in ieder dorp een school de komende vier jaar.
Bij dit alles is een goed financieel beleid gevoerd onder slechte economische omstandigheden, waarbij nu al acht jaar de belastingen niet zijn verhoogd en het goede sociale beleid zelfs nog aangescherpt is met armoedebeleid en een helaas noodzakelijke voedselbank.
Deze resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Met name op het gebied van jeugd- en ouderenzorg, gehandicaptenzorg en zorg voor mensen die om wat voor reden niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces komt er nu door de decentralisaties van rijkstaken, veel op de gemeenten af. Dit is één van de belangrijke redenen waarom het CDA Grootegast voorstander is van een herindeling. Het zelfstandig goed oppakken van al deze taken gaat de spankracht van een kleine gemeente te boven.
Het CDA zal zich tot het uiterste inspannen om het goede sociale beleid wat altijd is gevoerd in onze gemeente, ondanks de forse bezuinigingen door dit kabinet, zoveel mogelijk in stand te houden en waar mogelijk het langs elkaar heen werken van verschillende instanties te verminderen. Dat is een belofte, waar u ons aan mag houden! Uiteraard kan de politiek en de overheid dit niet alleen, van iedereen mag dan ook een bijdrage naar vermogen worden verwacht.
Omdat mijn afscheid uit de raad, na acht jaar, nu wel heel dichtbij komt, maak ik graag gebruik van de gelegenheid mijn kiezers en partij te bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en mijn fractie voor de steun, humor en prima samenwerking. Fractie leiden was voor mij nooit fractie lijden. Dank ook aan de coalitiepartners en ook de oppositie die immers onmisbaar is bij het democratische debat dat in de raad van Grootegast gevoerd wordt.
Lang leve de democratie! Laat daarom uw stem op de verkiezingsdag niet verloren gaan.
Harry van der Tuin
Fractieleider CDA