Vaarrecreatiesteiger Visvliet grensoverschrijdende samenwerking

0
102
Visvliet - opening steiger

‘Samenwerken is het sleutelwoord’

VISVLIET – Na hard gewerkt te hebben aan de vaarrecreatiesteiger bij Visvliet werd deze vrijdagmiddag onder zeer grote belangstelling geopend. Onder de belangstellenden veel inwoners van Visvliet, maar ook de politiek was zeer goed vertegenwoordigd. Wethouder Fred Stol was aanwezig namens de gemeente Zuidhorn, Jelle Boerema namens de gemeente Kollumerland c.a. en gedeputeerde Henk Staghouwer namens de provincie Groningen. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek, en de gemeentes Winsum en De Marne aanwezig.
De vaarrrecreatiesteiger, die enkele tientallen meters lang is, is een goed voorbeeld van een project dat door middel van een goede samenwerking tussen verschillende partijen tot stand gekomen is. Er werd aan de steiger gewerkt door het Plaatselijk Belang Visvliet, de Bootjesclub Visvliet, Wetterskip Fryslân, de provincie Groningen, LEADER, aannemer Oosterhof Holman en de gemeentes Zuidhorn en Kollumerland c.a.. Ook de inwoners van Visvliet hebben een grote rol gehad bij de totstandkoming van de watersportsteiger. ‘Zonder de inspanningen van de inwoners van Visvliet was deze steiger er nooit gekomen. Voor de ontwikkeling van deze regio is samenwerking tussen bewoners en overheid en tussen overheden onderling van groot belang. Samen kunnen we meer’, aldus wethouder Fred Stol.
Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen was zeer te spreken over het initiatief in Visvliet. ‘Samenwerken is het sleutelwoord geweest in deze’, aldus Staghouwer. ‘Dit project is een mooi voorbeeld van een grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten en provincies. Het Noordelijk Westerkwartiergebied biedt veel mogelijkheden voor vaarrecreatie.’
Dat in het Noordelijke Westerkwartiergebied veel mogelijkheden zijn voor vaarrecreatie en watersport benadrukte wethouder Jelle Boerema van Kollumerland c.a.. ‘Er is voor de watersportrecreant veel te doen in dit gebied. Onlangs is er nog een kanoroute uitgestippeld door Noordoost Friesland. Het zou te gek voor woorden zijn wanneer we dan gingen denken in provinciegrenzen. Bij Munnekezijl gaat deze route daarom gewoon verder de provincie Groningen in.’
De vaarrecreatiesteiger staat in de Lauwers, officieel op Fries grondgebied. ‘De Lauwers mag dan wel de scheiding zijn tussen de gemeente Kollumerland c.a. en de gemeente Zuidhorn, en de scheiding tussen de provincies Friesland en Groningen, wij willen het niet zien als een scheiding. Wij willen het zien als een verbinding.’
Om deze verbinding te laten zien aan de aanwezige belangstellenden werd dit kracht bijgezet door symbolisch in een bootje Jelle Boerema op te halen met een bootje van de Friese kant van de Lauwers. Fred Stol en Henk Staghouwer roeiden naar de overzijde van de Lauwers, waar Jelle Boerema instapte met een kist. In deze kist zaten drie vlaggen, van de beide gemeenten en één met het dorpswapen van Visvliet. Deze werden door de vertegenwoordigers omhoog gehezen. Daarna werd door Stol en Boerema een sein gegeven aan een verderop gelegen boot. Deze boot, met daarop Eise Eisinga, meerde als eerste aan aan de nieuwe steiger.
De vaarrecreatiesteiger is onderdeel van een, nog verder uit te werken, groter plan om de watersportrecreatie in het Westerkwartier en aangelegen gebied naar een hoger plan te trekken. In dat kader heeft wethouder Fred Stol, tevens voorzitter van de Lokale Actiegroep Westerkwartier (LEADER), een rapport over vaarrecreatie in het Noordelijk Westerkwartier overhandigd aan de aanwezige bestuurders.