Simon Talsma

0
155
Simon Talsma

Simon Talsma
Voorzitter RTV NOF

‘Vier jaar geleden stond alles bij RTV NOF op bestuurlijk en financieel niveau niet goed op de rit. Aan de passievolle uitvoerende vrijwilligers lag het niet. Zij wilden doorgaan met de omroep, en zetten alles op alles om door te kunnen gaan. Men is toen op zoek gegaan naar een groep mensen om een nieuw bestuur te vormen. Mij werd gevraagd voorzitter te worden van deze club, en dat heb ik gedaan. In de tussentijd zijn er fikse stappen gezet. We willen als lokale omroep zichtbaar zijn, tussen de mensen in staan. Een verhuizing van het oude gebouw in Dokkum was daardoor onvermijdelijk. Inmiddels zitten we op een prachtige, open locatie in De Westereen, waar de drempel letterlijk heel laag is om even naar binnen te gaan. Daarnaast is er veel tijd gestoken in het opbouwen van relaties met bedrijven en de plaatselijke politiek. Inmiddels horen we landelijk bij de top, wat duidelijk werd door twee nominaties voor de OLON-awards de afgelopen jaren. Voor de toekomst zetten we naast radio en internet meer en meer in op film. Dankzij Stichting Doen hebben we professionele apparatuur aan kunnen schaffen. Onze vrijwilligers zijn daar al heel enthousiast mee aan de slag. In de toekomst willen we dit uitbreiden. Verder zijn we bezig met samenwerken met andere lokale omroepen in Noord- en Oost Friesland. Zo komt er binnenkort in samenwerking met Kanaal30 een regiewagen. Hiermee kunnen we meer op locatie te werk gaan. Achter de schermen denken we ook al na over wat ons te doen staat wanneer de gemeenten gaan herindelen. De kans zit er in dat ook Ferwerderadiel dan tot ons gebied gaat behoren. Zover is het natuurlijk nog niet, maar het is goed om alvast vooruit te kijken. Over tien jaar? Ik geloof zeker dat de filmtak dan een belangrijke rol speelt binnen onze omroep, dan werken we nog meer samen met andere omroepen en wellicht bestrijken we dan een groter gebied. Daarnaast denk ik dat we nog meer mensen enthousiast hebben weten te krijgen voor vrijwilligerswerk, en nog meer mensen weten te bereiken. Deze lokale omroep heeft zeker bestaansrecht.’