Kindcentrum Leens dichterbij dan ooit

0
82

Drie ton voor voorbereidingen geïntegreerd kindcentrum Leens

LEENS – Het nieuwe geïntegreerd kindcentrum (GKC) in Leens kan verder voorbereid worden. De Stuurgroep Krimp en Leefbaarheid heeft hiertoe vrijdag een bestedingsaanvraag van € 300.000,- gehonoreerd. In het GKC Leens komen naast de basisscholen OBS Lydinge en CBS De Regenboog ook de peuterspeelzaal en een kinderopvangorganisatie. De gemeente De Marne had deze aanvraag ingediend nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de resultaten van een onderzoek over het GKC. Volgens onderwijswethouder Waalkens is de honorering een belangrijke stap in het realiseren van het GKC. “Met dit besluit kunnen we in het najaar een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad voorleggen, zodat daarna de schop in de grond kan.”
Al in 1999 werd er in de gemeente gesproken over een multifunctionele accommodatie in Leens. De betrokken partijen konden er maar niet uitkomen hoe het gebouw precies ingericht diende te worden. Totdat wethouder Waalkens zich er mee ging bemoeien. “Het was net een emmer zelfrijzend bakmeel, het moest allemaal steeds multifunctioneler. Daar hebben we nu een streep door gezet. We gaan een school bouwen, thats it. Het is mooi dat we nu eindelijk meters kunnen maken”, aldus de wethouder.
Het aangevraagde bedrag is ongeveer 10% van het totale investeringsbudget voor het GKC Leens. Met het bedrag worden verdere stappen gezet om aan het eind van het jaar een definitief bouwplan voor te leggen aan de gemeenteraad van De Marne. Zo kan men aan de slag met het maken van een locatiestudie, een voorlopig inrichtingsplan infrastructurele werken een definitief programma van eisen. Ook wordt uitgewerkt hoe beide scholen, de peuterspeelzaal en de kinderopvang gaan samenwerken.
In augustus 2013 heeft de gemeente De Marne van de provincie Groningen een toezegging ontvangen voor financiële ondersteuning van het gemeentelijke Programma Krimp & Leefbaarheid. Vanuit de provinciale Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden is € 3.892.490,- beschikbaar. Hiervan is € 1.825.000,- bestemd voor maatregelen ten behoeve van een toekomstbestendige inrichting van de onderwijsstructuur. Naar verwachting kan er in 2015 begonnen worden met de bouw.