Sietze Dijkstra

0
1095
Buitenpost - Sietze Dijkstra

Sietze Dijkstra
Voorzitter HSV Buitenpost

‘Onze hengelsportvereniging is één van de kleinere in Friesland. We tellen zo’n tweehonderd leden, maar ik ben nog optimistisch als ik het heb over zo’n dertig actieve leden. Dat kleine aantal actieve leden is te wijten aan het feit dat je om met een Grote Vispas te mogen vissen, aangesloten moet zijn bij een vereniging. Veel van onze leden zijn daarom alleen lid voor de Grote Vispas.  Toch proberen we als bestuur het zo leuk mogelijk te maken voor onze leden. Zo organiseren we drie keer per jaar een witviswedstrijd, daarnaast vissen we drie keer per jaar op snoekbaars en baars. Ook gaan we één keer per jaar, in het najaar, naar Earnewâld om op snoek te vissen. Één van de leden maakt dan snert, en dan maken we er met z’n allen een gezellige dag van. Bij onze ledenvergadering komt, ondanks het feit dat we weinig actieve leden hebben, toch altijd zo’n 10% van de leden. De leden die actief meedoen in de vereniging, kunnen we dan op rekenen. We proberen er altijd een zo gezellig mogelijke avond van te maken. Ook nodigen we vaak een spreker uit. Vergrijzing is in onze vereniging, net zoals bij vele andere verenigingen, ook aan de orde. Toch hebben we zo’n tien leden onder de veertien jaar, en een hele grote groep twintigers. Vanuit de federatie wordt er veel aan gedaan om het vissen weer populairder te maken bij jongeren, en dit slaagt aardig. De Partij van de Dieren drukt echter wat een stempel op het sportvissen. Ik zal de laatste zijn die beweert dat vissen niks voelen, maar over het algemeen hebben vissers liefde voor de natuur en de vissen en zullen ze proberen de vissen zo goed mogelijk te behandelen. Weidelijk vissen, dat je je vis teruggooit het water in, gebeurt dan ook steeds meer. Een echte sportvisser heeft ook een fijne dag wanneer er weinig tot niks wordt gevangen. Het gaat ook om dat je in de natuur bent, daar van kunt genieten. Ik vind het wel eens jammer dat het tegenwoordig bij vissers meer en meer gaat om ‘wie heeft het duurste, wie vangt de grootste’. Maar natuurlijk, ik geniet er ook van als ik een snoek vang van meer dan een meter groot. Dan schiet mijn hartslag zo naar de 180.’