“We proberen het schrijven in ’t Westerketiers in stand te houden”

0
1407
Marum KC Gini Everts_

Grunneger Schriefwedstried Westerkwartier 2014

WESTERKWARTIER – De Grunneger Schriefwedstried ien’t Westerketiers staat dit jaar alweer voor de achtste keer op het programma. Reden genoeg voor tientallen liefhebbers van de streektaal om hun pen in inkt te dopen en een prachtig verhaal of gedicht te schrijven. De organisatie is in handen van de vier bibliotheken in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Giny Everts is erg enthousiast en kijkt alvast vooruit naar de feestelijke afsluiting op 17 mei.
“Deze wedstrijd is ooit zo geboren en verder gegroeid”, vertelt ze. “De deelnemers zijn onder andere een vaste groep deelnemers die ieder jaar in de pen klimmen om een stuk in ’t Westerketiers te schrijven. Ze vinden het zó leuk dat ze ieder jaar met plezier weer een verhaal of gedicht maken.” En de vier bibliotheken in het Westerkwartier zijn blij met het enthousiasme van de vaste deelnemers. “We proberen vanuit de bibliotheek het schrijven in ’t Westerketiers in stand te houden. We beschikken nu over een vaste groep schrijvers, in de toekomst willen we de jeugd er ook meer bij betrekken om de taal ook in de toekomst levend te houden. Het is de bedoeling dat de jeugd in ieder geval in contact komt met de taal. Dat kan bijvoorbeeld door ouderen te interviewen. Alleen, deze plannen zijn nog niet concreet.  Het zou wel heel mooi zijn als dat voor de toekomst wel lukt. Vorig jaar hadden we geen deelnemers in de categorieën tot en met twaalf jaar en dertien tot en met zeventien jaar, het zou erg mooi zijn als deze groepen juist gestimuleerd zouden worden om mee te doen.”
De jury, bestaand uit twee dichters en een journalist, gaat op zoek naar beloftevolle verhalen. Vier verhalen en vijf gedichten worden geselecteerd en uit deze inzendingen wordt op een feestelijke avond in mei twee winnaars uitgekozen. “Deze winnaars krijgen een workshop ‘Schriev’n ien ’t Westerketiers’, een workshop bestaande uit tips en tops. Daarnaast krijgen de deelnemers bundeling van gedichten en verhalen aangeboden. De jury opereert op de achtergrond, feit is wel dat het betrokken mensen zijn die de streektaal een warm hart toedragen.”
Enkele vaste deelnemers zijn Martje Grofsma, Lucie Pakes en Alie de Vries, terwijl ook dichter Bert Weggemans praktisch ieder jaar een aantal gedichten inzendt. Giny Everts is blij met zoveel enthousiasme. Samen met Rommie de Boer maakt ze zich sterk voor de Grunneger Schriefwedstried ien ’t Westerketiers. “Vorig jaar hadden we twintig schrijvers die in totaal vijfendertig inzendingen bij de jury hebben neergelegd. Een erg mooi aantal, en we hopen dat dit jaar te evenaren. Hopelijk zijn er voldoende mensen die met enthousiasme mooie verhalen in deze streektaal willen schrijven.” De jury kijkt met name naar het verhaal en minder naar de spelling, zo laat Everts weten. “Je hoeft het Westerketiers niet echt te beheersen om mee te doen, er wordt niet uitsluitend gekeken of je het goed of fout hebt geschreven.”
Inwoners van het Westerkwartier die hun verhalen of gedichten willen inzenden kunnen dat tot 17 april doen. De inzendingen mogen ten hoogste duizend woorden bevatten en per persoon mogen er maximaal twee verhalen of vier gedichten worden ingezonden. Meedoen kan in de leeftijdscategorieën: tot en met twaalf jaar, dertien tot en met zeventien jaar en achttien jaar en ouder. Inzendingen kunnen worden gemaild naar g.everts@mijneigenbibliotheek.nl. In deze mail én in de bijlage moet naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en leeftijd worden vermeld. Het volledige wedstrijdreglement is te lezen op www.mijneigenbibliotheek.nl/wedstriedreglement. De toppers worden tijdens een feestelijke afsluiting op 16 mei bekendgemaakt in Cultureel Centrum Zuidhorn.