Djoeke Postma-de Jong

0
428
Surhuizum - djoeke postma-de jong

SURHUIZUM – Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang in Surhuizum werd door het bestuur van Plaatselijk Belang Djoeke Postma- de Jong in het zonnetje gezet. Vrijwilligers worden steeds belangrijker voor de samenleving, en dat werd door het bestuur benadrukt door Djoeke Postma te verrassen. Als vrijwilligster is zij al jarenlang actief of allerlei terrein in en voor het dorp. Zo zit Djoeke al meer dan twintig jaar in de redactie van dorpsblad ‘Grutte Gelf’, staat ze achter de bar in het dorpshuis en is ze sinds enkele jaren penningmeester van begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’. Daarnaast is ze ook nog eens vrijwilligster in ’t Suyderhuys in Surhuisterveen, waar ze voor veel oudinwoners van Surhuizum een schakel vormt tussen het zorgcentrum en het dorp. Als waardering voor al haar inzet voor het dorp kreeg Djoeke uit handen van Tseard Veenstra bloemen en een glazen vaas met inscriptie uitgereikt, welke zij onder luid applaus van de aanwezigen in ontvangst nam. Kornelis van Dekken was aanwezig bij deze vergadering en legde het moment van overhandiging vast.