Omzetdalingen lijken gedaald na invoeren gratis parkeren

0
116

DOKKUM – In juli 2013 is de gemeente Dongeradeel gestart met een proef met betrekking tot gratis parkeren in de binnenstad in Dokkum. Binnen de Bolwerken is het parkeren gratis tot 11.00 in de ochtend, buiten de Bolwerken zijn alle parkeerplaatsen gratis gemaakt. I
n 2014 wordt bepaald of men terug gaat naar de oude situatie, of de nieuwe situatie voortgezet wordt of dat er nog een andere variant komt (bijvoorbeeld parkeren met parkeerduurregeling via blauwe zones). Om beslissingen te nemen met betrekking tot het gratis parkeren is er onderzoek gedaan naar de kosten en opbrengsten. Zo worden er tellingen gehouden en wordt gekeken naar de effecten op het functioneren voor de detailhandel, mede omdat de kwetsbaarheid van de detailhandel en daarmee de kwetsbaarheid van de levendigheid en leefbaarheid van de binnenstad de belangrijkste reden was om het betaald parkeren (deels) af te schaffen. Aan winkeliers is gevraagd hun omzetgegevens van 2011 tot en met 2013 door te geven. Ondanks dat dit erg privacygevoelige gegevens zijn hebben veel ondernemers zeer positief gereageerd op deze vraag. Er zijn in totaal zeventien ondernemers gevraagd, waarvan het overgrote deel gereageerd heeft. Daarin zijn alle branches vertegenwoordigd. Het gaat daarbij alleen om detailhandel binnen de Bolwerken. Nadat alle getallen tegen het licht gehouden zijn blijkt er bij alle branches één lijn duidelijk zichtbaar te zijn, die van dalende omzetten. Toch lijkt de binnenstad van Dokkum zich na de invoering van het gratis parkeren gunstig te hebben ontwikkeld. De omzetdaling in de eerste helft van 2013 vergeleken met de eerste helft van 2012 was ruim 10%. Vergeleken met de landelijke ontwikkeling was dat een ongunstiger beeld. De omzetdaling in de tweede helft van 2013 vergeleken met de tweede helft van 2012 was slechts 1% . Vergeleken met de landelijke ontwikkeling was dat een gunstiger beeld.