Plaats: Gemeentehuis Dongeradeel

0
192
Ongenode gast app1

Datum: 26 maart
Tijd: 10.00 uur

Het was een spannende ochtend voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen De Hoeksteen uit Dokkum, De Gearing uit Ee en de Nynke van Hichtum uit Dokkum. Hun ideeën voor een meertalige app waren uit een grote stapel ideeën gekozen, en mochten zij nu presenteren voor de jury, die de app-ideeën beoordeelde. Na deze pitch zou een winnaar gekozen worden, wiens app daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden. De (On)genode gast was aanwezig bij de pitches en de uitreiking van de prijzen.
De gemeente Dongeradeel schreef een tijd geleden een wedstrijd uit voor het beste idee voor een meertalige app. Basisscholen uit heel de gemeente konden aan deze wedstrijd meedoen. Er kwamen een heleboel ideeën binnen, waar uiteindelijk vijf ideeën uit werden gekozen. Die vijf ideeën moesten verder uitgewerkt worden, waarna er drie ideeën op het gemeentehuis gepresenteerd mochten worden. Met de wedstrijd wilde de gemeente meer aandacht voor Fries in het onderwijs.
Woensdagochtend, 10.00 uur. De leerlingen van de drie scholen staan te trappelen om de raadszaal te betreden. Van de drie scholen zijn er per school drie leerlingen uitgekozen die de pitch gaan houden. De rest van de leerlingen luistert toe. De aftrap is voor de Nynke van Hichtumschool. Zij hebben een app bedacht, genaamd ‘Taaleiland’.  Een spel, waar spelenderwijs een hoop nieuwe woorden worden geleerd. Volgens de bedenkers van het spel een spel dat verslavend kan gaan werken.
Na de pitch van de Nynke van Hichtumschool is het de beurt aan De Gearing uit Ee. Zij presenteren het spel ‘Letterrace’. Een racespel, waarbij met verschillende auto’s letters gevonden moeten worden. ‘Het spel is zo leuk, dat je bijna niet eens in de gaten hebt dat je ook nog aan het leren bent’, aldus één van de bedenkers.
Als laatst presenteert De Hoeksteen uit Dokkum het spel ‘Schapen scheren’. Het team laat zien goed te hebben samengewerkt, niet alleen met de presentatoren, maar met de hele klas. Aan het einde van de presentatie laat de hele klas namelijk een rap horen.
De jury, bestaande uit wethouder Pytsje de Graaf, leerling van de game-academy Kevin Drost, Ferenc Jacobs van het bedrijf Publy, Albert Sikkema en projectleider Loes van der Til, is erg enthousiast over de drie gepresenteerde plannen. ‘Mar wy wolle eins ek wol ris fan de masters en juffen hearre hoe de klassen dit klearspile hawwe’, aldus Pytsje de Graaf. De juffen en de meester zijn duidelijk zeer te spreken over hun leerlingen. ‘Samenwerken’, ‘vol ideeën zitten’, ‘enthousiast’ en ‘vernieuwend’ zijn enkele kreten die beide juffen en de meester gebruiken over hun groep. ‘We hebben zelfs nog van de kinderen geleerd’, vertelt juf Gea van der Bent van De Hoeksteen. ‘Wij doen onze presentaties nog altijd in Powerpoint, maar zij hebben ons geleerd dat dit veel mooier in Prezi kan’.
Na de pitches en de enthousiaste woorden van de juffen en de meester gaat de jury in beraad. De kinderen vinden het maar wat spannend, en het duurt hen dan ook veel te lang voordat de jury terug komt. Pytsje de Graaf voert vervolgens de spanning nog wat extra op door te vertellen dat de winnende klas maar liefst vijf iPads zal krijgen. Daarnaast krijgen alle drie de scholen een boekenpakket en krijgt iedere leerling het boek ‘It skoalreiske fan Frank en Tsjibbe’ van Loes van der Til.
De spanning in de raadszaal is voelbaar wanneer Pytsje de Graaf op het punt staat de winnaar bekend te maken. ‘En de winnaar is: ‘Schapen scheren’!’ roept De Graaf door de zaal. Wat ze daar verder aan toe wil voegen is al niet meer te horen. Vanuit de hoek waar de leerlingen van De Hoeksteen staan, is een hels kabaal te horen. De schapenknuffels en de mascotte die de leerlingen meenamen, vliegen door de lucht en er wordt gejuicht en gesprongen. Juf Gea is, net als de kinderen, door het dolle heen. ‘We gaan zometeen de school op z’n kop zetten’, roept ze naar haar leerlingen. In de rest van de zaal kijken de kinderen wat beteuterd. ‘Wy foenen ús idee dochs echt better’.

Ongenode gast app2 Ongenode gast app3