SSND helpt arme gezinnen bij noodzakelijke behoeftes

0
145

‘Wat als je koelkast het ineens begeeft?’

DONGERADEEL – Wat als je in een slechte financiële situatie verkeert, al gebruik moet maken van bijvoorbeeld de Voedselbank, kinderen in opgroeiende leeftijd hebt en plotseling begeeft je wasmachine het? In 2009 was het Romke Kooijenga die vond dat in dat soort situaties hulp geboden moest worden. ‘Hij zei: ‘Het is toch te zot voor woorden dat er maar zo’n klein budget beschikbaar is voor mensen die dat steuntje in de rug nodig hebben‘ Doordat hij bereid was een flinke donatie te schenken is, in samenwerking met onder andere Cootje Klinkenberg (PvdA) en anderen, de Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel opgericht.

Een groep vrijwilligers beheerde de donatie en verstrekte de ondersteuning die deze mensen moesten helpen er weer bovenop te komen. Romke wilde zelf niet weten bij wie het geld terechtkwam, dat kon hem niets schelen,’ vertelt Carla Eikhout, de huidige penningmeester van de stichting. Inmiddels heeft de gemeente de subsidie verstrekking overgenomen. Ook voor de gemeente blijft de ontvanger anoniem.  
De Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel draait inmiddels bijna vier jaar. In het beginsel werkt de stichting als volgt: Mensen die, gedurende langere tijd een inkomen hebben rond het sociaal minimum en dringend behoefte hebben aan bijvoorbeeld een fiets, een wasmachine of vriezer, maar dit niet kunnen betalen, kunnen wanneer zij hiervoor geen recht hebben op bijzondere bijstand vanuit de gemeente, een beroep doen op de SSND. Een intaker van de SSND brengt vervolgens een bezoek bij de mensen thuis om te kijken naar de noodzaak van de aanvraag en de huidige financiële situatie. Aan de hand van de screening wordt besloten of er overgegaan wordt tot steun, wat altijd tot een vooraf vastgesteld bedrag per gezin is. ‘Dat is in principe ons doel,’ vertelt intaker Cor Valkenburg.
‘Maar natuurlijk kijk je als intaker verder dan alleen naar de cijfertjes. Hoe zijn de omstandigheden in het gezin? Kan ik simpele tips bieden op het gebied van administratie? Kan ik het gezin eventueel doorverwijzen naar een andere instantie waar zij op een andere wijze begeleiding krijgen? En ja, dat laatste gebeurt ook zeker. Ik ben een keer bij iemand thuis geweest waarvan ik direct wist dat het niet vertrouwd was om diegene zelfstandig te laten wonen.
Inmiddels krijgt die persoon de hulp die hij nodig heeft.’
De mensen die aankloppen bij de SSND doen dat niet zomaar. ‘Een ieder die ook maar een beetje de eindjes aan elkaar kan knopen, doet dat niet. Mensen moeten vaak over een behoorlijke drempel voordat zij aankloppen voor hulp. Het zijn echt mensen die behoorlijk onder een minimum zitten. Wanneer zij dan een ‘nieuwe’ koelkast krijgen, zijn deze mensen echt dolblij. Dat de mensen weten dat zij in ieder geval over dit probleem niet meer in hoeven te zitten, dat doet de mensen echt goed’, aldus Eikhout. Ergens kan de SSND worden vergeleken met de Voedselbank qua werkwijze. ‘Ook zij werken met intakers en ook bij hen wordt gekeken naar de financiële situatie. Wat dat betreft werken we met dezelfde cijfers. Het grote verschil is dat onze hulp éénmalig is, terwijl de Voedselbank voor langere tijd is’, vertelt Valkenburg.
Waar de SSND momenteel tegen aanloopt is een gebrek aan bekendheid. Niet bij de aanvragers van hulp, maar bij bedrijven en andere mogelijke sponsoren.
‘We hebben al een aantal fantastische samenwerkingsafspraken met zowel de elektronicahandel als fiets bedrijven. Met hen hebben we afspraken  voor tweedehands (witgoed) apparatuur, welke we dan voor een prikje kunnen kopen voor onze aanvragers. Men  biedt daaroverheen garantie, zodat wanneer een apparaat/fiets er toch mee ophoudt, de mensen niet ineens met lege handen staan’, vertelt Eikhout. ‘Maar daarnaast kunnen we nog heel veel hulp gebruiken. Tot eind 2015 hebben we  subsidiegarantie van de gemeente,  Omdat we ook daarna hulp willen kunnen bieden, kijken we nu alvast naar de mogelijkheden.  We zoeken bijvoorbeeld nu ook samenwerking met de verschillende diaconieën en stichtingen in de gemeente. Alle hulp is welkom’, aldus Eikhout. ‘We krijgen gemiddeld zo’n zeventig tot tachtig aanvragen per jaar. Vorig jaar zijn daar 66 van gehonoreerd. Het zou verschrikkelijk zijn als we ooit iemand nee zouden moeten verkopen.’
Meer informatie over de SSND? Kijk dan op www.stichtingnoodfondsdongeradeel.nl. Inmiddels werkt de stichting, mede om de continuïteit te waarborgen, samen met SUN Friesland, www.sunfriesland.nl.