65-jarig huwelijk in Grijpskerk

0
152
grijpskerk 65 jr huw zuiderveld

GRIJPSKERK – Wobbe en Anne Zuiderveld vierden afgelopen weekend hun 65-jarig huwelijk, wat hen een mooie bos bloemen opleverde van burgemeester Bert Swart. Een leven dat zeker altijd bewogen is geweest, zo vertellen hun kinderen. Wobbe werd geboren in Grootegast, het gezin telde zestien kinderen Anne werd geboren in Lauwerzijl dit gezin bestond uit negentien kinderen. Haar moeder overleed op 42-jarige leeftijd. Het was toen zo dat de oudste van de meisjes voor het gezin ging zorgen en als die ging trouwen was de volgende aan de beurt. Aangezien zij het jongste meisje van het gezin was, moest zij als laatste van de meisjes het huishouden runnen. Het gezin bestond toen nog uit een demente vader, een bedlegerige zus met TBC  en een invalide broer. Maar ook Anne wilde trouwen met haar Wobbe. Toen was er eigenlijk maar één optie: trouwen en gaan wonen in het ouderlijk huis met drie mensen er bij in. Wobbe Zuiderveld was landarbeider en  verdiende niet zo veel. Voor dat grote gezin werken was bijna onmogelijk. Hij is toen naar de burgemeester van Oldehove gegaan om financiele ondersteuning te krijgen.  Na veel gesprekken kwam er dan eindelijk een kleine vergoeding. Het echtpaar zelf heeft drie kinderen gekregen. Het leven van de vrouw des huizes bestond uit zorgen voor en zorgen om.
Want ook voor verschillende alleenstaanden en zieke mensen in het dorp werd gezorgd. Maar nooit kwam er een wanklank uit haar mond. Tot 2002 heeft het echtpaar in Lauwerzijl gewoond en toen het allemaal wat moeizamer ging zijn ze verhuisd naar een bejaardenwoning in Grootegast. In 2012 kwam er een kamer vrij in de Wierde in Grijpskerk en daar wonen ze nu tot volle tevredenheid. De familie is inmiddels uitgebreid met zes kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.