Atze van Wieren

0
452
Hantum - dichter Atze van Wieren

HANTUM – Op zondag 13 april zal er door Akke Brouwer weer een Sneinsrêst georganiseerd worden in It Hûs fan de Dichter in Hantum. Dit keer treedt de dichter Atze van Wieren op, die voor zijn werk bekroond werd met meerdere literaire prijzen. Hij volgde cursussen aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. Hij publiceert in diverse literaire tijdschriften. Veel van zijn gedichten zijn opgenomen in Verzamelbundels en Bloemlezingen. In Groningen maakt hij deel uit van het dichterscollectief WP99 met Albertina Soepboer, Jan Glas, Remco Ekkers, Marjoleine de Vos, Wouter Gordijn, Tonnus Oosterhoff en Anneke Claus. Hij vertaalde de Duineser Elegien van Rainer Maria Rilke, waaruit hij op 13 april enkele verzen zal voordragen. Daarnaast brengt hij verzen uit zijn bundels Grondstof en Bedevaart. Uit de bundel Bedevaart zijn de gedichten te horen over de kerken in Hantumhuizen, Bornwird, Wierum, Wier, Jorwert en Wiuwert. Deze door Klaas Bruinsma in het Fries vertaalde kerkgedichten zullen worden voorgedragen door Akke Brouwer. Atze van Wieren wordt muzikaal begeleidt op kistorgel door toonkunstenaar, Foleor van Steenbergen. Foleor is beeldhouwer, schilder en poëet. Hij bespeelt alles wat klavieren heeft, van melodica tot grote kerkorgels. De middag begint om 15.00 uur, entree is €5,-, reserveren kan via 0519-222851 of ithusfandedichter@akkebrouwer.nl. It Hûs fan de Dichter is gevestigd aan De Terpen 27 in Hantum.