Excursie en ‘opening’ nieuw ingerichte Grootegaster Polder

0
166

GROOTEGAST – Staatsbosbeheer, waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en Dienst Landelijk Gebied organiseren Zaterdag 12 april een excursie in de nieuw ingerichte Grootegaster Polder. In 2012 is hier de waterbeheersing voor de omringende landbouw verbeterd door de aanleg van stuwen en dammen. In 2013 zijn nieuwe petgaten en poelen gegraven en is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Hierdoor is het gebied nog aantrekkelijker voor weide- en watervogels, kikkers, salamanders en libellen. Vanaf 10.00 uur in het dorpshuis van Lutjegast (Kompasstraat1). Om 10.30 uur gaan de geïnteresseerden met huifkarren naar het gebied voor een wandeling. Er gaat een verhalenverteller mee die streekverhalen vertelt. Na de wandeling onthullen gedeputeerde Henk Staghouwer en Bob van Zanten van waterschap Noorderzijlvest een informatiepaneel bij een oud gemaal. Aanmelden voor uiterlijk 10 april bij Irma Smeenge van Dienst Landelijk Gebied: i.smeenge@dlg.nl