Excursie en ‘opening’ nieuw ingerichte Grootegaster Polder 04-2014

0
108
lutjegast markering nieuw ingerichte Grootegaster Polder 07

LUTJEGAST – Voor het eerst kon men een kijkje nemen in de nieuw ingerichte Grootegaster Polder. Staatsbosbeheer, waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en Dienst Landelijk Gebied gaven afgelopen zaterdag een excursie in de polder, waar afgelopen jaren veel is veranderd. In 2012 is de waterbeheersing voor de omringende landbouw verbeterd door de aanleg van stuwen en dammen. In 2013 zijn nieuwe petgaten en poelen gegraven en is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Per koets vertrokken geïnteresseerden vanaf het dorpshuis in Lutjegast naar het gebied. Er ging een verhalenverteller mee die streekverhalen vertelde. Na de wandeling onthulden gedeputeerde Henk Staghouwer en Bob van Zanten van waterschap Noorderzijlvest een informatiepaneel bij een oud gemaal. Het project kostte 1,1 miljoen euro. Door de aanpassingen is het gebied aantrekkelijker voor weide- en watervogels, kikkers, salamanders en libellen.