Bestuurswisselingen bij vereniging Noardlike Fryske Wâlden

0
157
2014-04-16 Foto bij Persbericht Bestuurswisselingen bij NFW

BURGUM – De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) heeft nieuwe bestuursleden. Dinsdagavond  is tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen van Jan Brandsma en Dick Zeinstra. Nieuwe bestuursleden bij de koepelorganisatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn Nanne de Vries en Andries Halbesma. De leden stemden verder in met de benoeming van een nieuwe voorzitter. Douwe Hoogland zal zijn taken eind 2014 overdragen aan Attje Meekma.  Het bestuur van de NFW bestaat uit vertegenwoordigers van zes onderliggende agrarische natuurverenigingen. Dat zijn de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel, It Kollumer Grien, Wâld en Finnen, Vereniging Eastermars Lânsdouwe, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘Smelne’s Singellân’.  Op de foto: de nieuwe en aftredende bestuursleden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. V.l.n.r. Nanne de Vries, Douwe Hoogland, Gjalt Benedictus, Jan Brandsma en Attje Meekma (boven), Dick Zeinstra en Andries Halbesma (onder).