Noorderlichtfonds begint nu echt bekendheid te krijgen

0
133

Ondersteuning van projecten die ‘licht’ bieden in laatste levensfase

REGIO – Half november vorig jaar is het Noorderlichtfonds van start gegaan met als doel het ondersteunen van projecten die met behulp van kunst of cultuur ‘licht’ bieden in de laatste levensfase. Het fonds is een voortzetting van een door idealisten opgezette stichting die als einddoel had om een hospice, een vakantiehuis voor terminaal zieken en hun familieleden, te realiseren. Hoewel deze opzet de steun had van tal van (ook landelijke) prominenten, is ze vanwege uiteindelijk te geringe financiën mislukt. Daarom gaat men nu in een andere, veel minder kostbare, opzet verder, aldus initiatiefneemster Laetitia Schweitzer uit Roden die zich met een aantal medestanders met hart en ziel inzet om met dit nieuwe initiatief aan de kwaliteit van leven voor terminaal zieken bij te dragen. Het fonds heeft inmiddels al een achttal aanvragen voor hulp en/of medewerking gekregen, waarover de website www.noorderlichtfonds.nl veel informatie geeft.  ‘Het fonds begint nu echt bekendheid te krijgen,’aldus Laetitia Schweitzer,’maar het is nog echt te vroeg om nu al te kunnen zeggen of het succesvol is en inderdaad een bijdrage geeft aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase,’voegt ze er voorzichtig aan toe. ‘Voorlopig gaan we rustig door op deze koers en eind 2014 gaan we alles zorgvuldig evalueren.’ Zelf blijft ze het met haar mede-initiatiefnemers een mooie en waardevolle koers vinden. Als inspiratie voor belangstellenden geeft ze een paar mogelijkheden om iets te betekenen voor mensen in de laatste levensfase. ‘Zoals met zang, muziek, schilderen, levensverhalen optekenen, fotografie, poëzie of een sieraad of gedenkdoosje maken. Zo zijn er veel meer zinvolle mogelijkheden. Een hospice kwam met het idee voor een Kunst & Cultuurkaart waaruit zieke gasten iets kunnen kiezen, bijvoorbeeld een concert bezoeken, of toneel en theater, een tentoonstelling of film. In Assen fungeert een zogeheten Slotaccoord, dat is een koortje dat bij een ‘eenzame’ begrafenis zingt en zo bijdraagt aan een menswaardige afronding van dit leven. Zo zijn er heel veel andere mogelijkheden die op onze website staan vermeld. Klik die, als u geïnteresseerd bent, even aan. Dus: www.noorderlichtfonds.nl,’geeft ze als zinvol advies.