Plaats: Likmounewei, Burgum

0
177
Burgum Ongenode Gast

Datum: 15 april
Tijd: 8.30 uur

BURGUM – Ruim vierhonderd leerlingen uit Tytsjerkstradiel namen afgelopen maandag, dinsdag en woensdag deel aan het praktisch verkeersexamen in Burgum en Gytsjerk. Hoewel niet verplicht, organiseert de gemeente dit al meer dan een kwart eeuw. Met dank vooral aan tientallen vrijwilligers (vooral ouders van deelnemende leerlingen), de politie en de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. De Streekkrant nam dinsdagmorgen een kijkje bij basisschool De Reinboge in Burgum.
Voor dat de leerlingen op de fiets stapten, werden er op het keurige schoolplein van de school wat prijzen uitgedeeld. Prijzen? Jazeker, want de school hield onlangs een open dag. Tijdens die open dag was er ondermeer een speurtocht waaraan prijsjes gekoppeld waren. De prijzen – ondermeer knikkers- werden dankbaar aanvaard en later zongen de leerlingen van de school- onder begeleiding van een heuse accordeonist- een prachtig lied. Een strijdlied. Een lied waardoor de leerlingen in elk geval lekker aan de dag begonnen. Begin de dag met een dansje. Dat werk.
Ondertussen zitten achter een tafel midden op het schoolplein twee vrouwen. Een derde dame staat iets voor de tafel. Rechts van die tafel staan twee heren. De heren zijn prima te herkennen aan hun jasjes. Ze zijn van Veilig Verkeer Nederland. De dames en heren wachten op leerlingen van een andere school in Burgum, die vandaag vanaf het schoolplein van De Reinboge hun praktisch verkeersexamen afleggen. In de verte komt een groep leerlingen aan. Voorop de meester, in oranje hesje. Dan blijkt dat een verkeersexamen niet zomaar een rondje fietsen is. Integendeel. Laura de Boer bijt vandaag het spits af. Ze krijgt een hesje aan (voor de herkenbaarheid), een helmpje op (hadden ‘we’ vroeger niet), loopt langs de twee heren die haar naam nog eens navragen en pás dan mag ze haar tocht over ongeveer 2,5 kilometer starten. De route is duidelijk. Op het wegdek staan groene pijlen getekend. Kind kan de was doen. Voor de ramen van de huizen tegenover de school staan mannen en vrouwen te kijken. Ook zij hebben vanochtend wat te doen. Reuring in Burgum!
En zo gaan de leerlingen één voor één van start. Ze krijgen een handvol instructies mee. Niet te hard fietsen. Oppassen bij het stoplicht. Niet in groepjes gaan fietsen en vooral voorzichtig zijn onderweg. En zo loopt het als een trein. Onderweg worden de leerlingen geobserveerd. Bekeken. Of ze de hand wel uitstekend als ze afslaan. Of ze zich netjes gedragen in het verkeer.
Bij dit landelijke verkeersexamen staan leerlingen van groep 7 en 8 centraal. Dit om hen voor te bereiden op de dagelijkse fietstochten naar het voortgezet onderwijs. Door deel te nemen aan het verkeersexamen ontstaat een hogere mate van verkeersveiligheid. Leerlingen leren bijvoorbeeld wanneer ze beter niet in kunnen halen, wie wanneer voorrang heeft, hoe je om moet gaan met vrachtwagens en dat je ondanks voorrang altijd goed op moet letten.
Al eerder deze maand namen de leerlingen deel aan het schriftelijke verkeersexamen. Toen stonden – logisch- vooral de regels centraal. Maandag, dinsdag en woensdag kon het geleerde in de praktijk toegepast worden. Het moet gezegd: de kinderen gedroegen zich voorbeeldig. Er werd niet geschreeuwd en het examen werd serieus aangepakt. Bij het ter perse gaan van deze krant was niet helemaal duidelijk of iedereen slaagde. Maar die kans leek levensgroot gezien de correcte wijze waarop de kinderen aan het verkeer deelnamen. Deden ze het altijd maar zo. Oh ja. Bij terugkomst wachtte een beloning. Een pakje drinken.

Burgum Ongenode Gast-2 Burgum Ongenode Gast-3