Verkering FNP, GBA en PvdA bijna een huwelijk

0
174

Historisch college; voor het eerst geen christelijke partijen

BUITENPOST – Ze zijn er zo goed als uit: de raadsleden van de gemeente Achtkarspelen die onderhandelen over het nieuwe college. Zoals het nu lijkt wordt het collegeakkoord tussen FNP, GBA en PvdA op 15 mei bekrachtigd en treden Max de Haan (GBA) en Gerda Postma (PvdA) naast Marten van der Veen (FNP) toe tot het nieuwe college. Voor de christelijke partijen zijn de druiven zuur: voor het eerst zit niet één van hun in een college.

“Als je eruit wilt komen, dan kom je eruit,” waren de woorden waarmee Van der Veen de coalitieonderhandelingen in ging. Na een breuk met de ChristenUnie was deze samenstelling eigenlijk de enige optie waar zijn partij nog voor kon gaan. Hij herhaalt de woorden nu weer. “Inhoudelijk zijn er verschillen, maar als je wilt kun je elkaar vinden. Het was niet lastig.” Volgens de voorman van de FNP gaat het om accentverschillen. De komende weken zullen alle plannen financieel worden doorgerekend door het ambtelijk huis. Daarna moet een definitief programma gepresenteerd worden. Van der Veen wordt de komende jaren onder meer verantwoordelijk voor sport, cultuur, bouwen en wonen. Daarmee neemt hij de problematiek in de wijk Vierstromenland over van wethouder Jan Lammers (CDA).
Na 34 jaar in het onderwijs maakt Max de Haan op 15 mei een carrièreswitch. Hij verruilt De Wynroas in Harkema voor het gemeentehuis in Buitenpost. Een pak heeft de aspirant-wethouder niet. “Maar dat hoeft toch ook niet?” lacht hij. De Haan zegt vooral blij te zijn voor zijn club. “Dit is de kroon op het werk van de partij. Na twintig jaar hebben we een bestuurspost bereikt. Voor mij persoonlijk wordt het een grote uitdaging.” Dat Gemeentebelangen nu toetreedt in het college zullen de inwoners volgens hem gaan merken. “Wij werken niet vanaf het bureau in Buitenpost, maar gaan naar de mensen toe als we nieuwe dingen hebben. Wanneer er problemen zijn zullen we de mensen actief uitnodigen voor een gesprek op het gemeentehuis. Niet een telefoontje en dat de ambtenaar het dan maar moet gaan regelen.” De leraar wordt straks onder meer verantwoordelijk voor onderwijs, wegen, monumenten en de riolering.
Blij is Postma ook. “Iedereen heeft de intentie gehad om er iets goeds van te maken. We zijn tevreden met wat er tot nu toe ligt.” Volgens Postma is de financiële doorrekening nodig om te zien of alle wensen, die nu nog op tafel liggen, uitgevoerd kunnen worden. “We hebben vastgelegd waar we over vier jaar willen staan. Nu kijken we hoe we dat inhoudelijk vorm gaan geven.” Zelf wordt zij verantwoordelijk voor de zorg, financiën en het minimabeleid. De teleurstelling bij de christelijke partijen is groot. In het eerste deel van de onderhandelingen trok de FNP samen met de ChristenUnie op. Een tweede periode voor Klaas Antuma (CU) als wethouder leek dus veilig gesteld. Toch trok hij zelf de stekker uit de onderhandelingen. “Het loopt zoals het loopt,” zegt Antuma nu. “Je weet elk moment dat er dingen kunnen gebeuren. De consequenties zijn natuurlijk wel even slikken, maar het is de werkelijkheid. In ben dan wel zo nuchter om te zeggen: dit was het dan, ik ga weer iets anders doen.” Antuma is wel van plan om in de gemeenteraad te blijven, maar niet als fractievoorzitter. “Ypie Spoelstra wordt dat. Zij trekt de kar.”
Groot verliezer is het CDA. De partij zat, met uitzondering van de periode 1994-1998, altijd in het college. Graag had Lydeke Zandbergen haar partij in het college gekregen. “Als het niet met de CU was geweest, dan was het ook bespreekbaar geweest met een andere partij.” Wel is het zo dat het vertrouwen in de coalitie een flinke deuk opgelopen heeft. “Er is een spelletje gespeeld waarbij ik denk: nee. Wij gaan nu op een constructieve manier oppositie voeren om toch te kijken of we de punten waar we voor staan, kunnen binnenhalen.” Wat die punten zijn kon Zandbergen nog niet concreet vertellen. Daarvoor wil ze eerst het coalitieakkoord afwachten. “Wat voorop staat is dat de financiële situatie in Achtkarspelen beter moet. Je moet je rot schamen als we onder curatele komen te staan.” Dat haar partij in de afgelopen jaren zelf verantwoordelijk was voor de financiële situatie beaamt ze. “Maar ik heb geen zin om teveel achteruit te kijken.”