Zes onderscheidingen voor inwoners Tytsjerksteradiel

0
2111
Tytsjerksteradiel - lintjesregen

TYTSJERKSTERADIEL – In de gemeente Tytsjerksteradiel regende het eveneens lintjes. Zes personen werden met een smoes naar De Pleats in Burgum gelokt waar burgemeester Eric ter Keurs hen benoemde tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Frank Eerenvelt uit Mûnein werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was onder andere opstapper bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in Lauwersoog van 1993 tot 2005, helper aan de wal bij locatie Lauwersoog en in 2012 lid van de Plaatselijke commissie Lauwersoog. Vervolgens werd hij penningmeester van deze commissie. De tweede onderscheiding was voor Elizabeth Tinga – Eijzinga uit Burgum. Zij is sinds 1988 coördinator van het Fonds verstandelijk gehandicapten te Burgum, sinds 1983 wijkbezoekster voor de protestantse gemeente in Burgum, is ze in de periode van 2002 tot 2008 als begeleider mee geweest tijdens vakanties voor verstandelijk beperkte mensen en is ze sinds 2008 gastvrouw in ontmoetingscafé de Bining. Daarnaast is ze sinds 2012 lid van de Verwantenraad van Talant. Het derde lintje was voor Heije Cornelia (Corrie) Bakker – Schuurmans uit Garyp. Zij was onder andere gedurende lange tijd betrokken bij Zingt Gode Lof, de Nederlands Hervormde kerk in Garyp, de Taizé-groep van Eastermar, de begraafplaats van Garyp en in de jaren ’70 was zij zeer betrokken bij de komst van het dorpshuis in Garyp. Ook was zij jarenlang mantelzorgster. Ook Lolkje Elisabeth Hoekstra-Jager uit Gytsjerk werd benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau wegens onder andere haar betrokkenheid bij de Speel-O-Theek, de Protestantse Gemeente Trynwâlden, Christelijke Basisschool Ichtus in Gytsjerk, de Alzheimer collecte in Gytsjerk, het Lichtpunt in Kollumerzwaag en het feit dat zij sinds 2004 pleegmoeder is. Jan van der Zwaag uit Oentsjerk werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, wegens onder andere het in stand houden van de geschiedenis van de Trynwâlden door werken als ‘Oentsjerk yn byld’ en ‘De Trynwâldster kerken’. Daarnaast zet Van der Zwaag zich in voor het dorpsbelang in Oentsjerk, de dorpskrant van Oentsjerk en Mûnein en het kerkblad van de PGT. Ook zet hij zich in voor de Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden. De enige die geridderd werd was de heer Gerrit Jan Polderman uit Tytsjerk. De voormalige burgemeester van Tytsjerksteradiel en Wijhe kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet op maatschappelijke terreinen. Zo was hij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Groningen, de Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland, Stichting Bouwfonds Friesland, Friese Fondsen Overleg, Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland en de stichting Ynnatura. Daarnaast was hij bestuurslid van de Stichting Urgente Norden Friesland en bestuurslid van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Leeuwarden.