Rotonde moet noordelijk deel N361 veiliger maken

0
123
n361

WEHE-DEN HOORN- Omdat er veel ongelukken gebeuren op het noordelijke deel van de N361, wil provincie Groningen de verkeersveiligheid verbeteren. Er zijn vier kruisingen geselecteerd waar de meeste ongevallen plaatsvinden. Voor twee van deze kruisingen zijn vorige week tijdens een inloopavond verschillende voorstellen gepresenteerd, die aan de omwonenden werden voorgelegd. Enkele tientallen mensen kwamen op de inspraakavond af. Een rotonde lijkt de op het eerste gezicht de beste oplossing te zijn.
De problemen die zich op het noordelijk deel van de N361 hebben voorgedaan, zijn niet mals. In de periode 2005 tot en met 2009 hebben zich daar 52 ongevallen voorgedaan, waarvan 22 slachtofferongevallen en twee met een dodelijke afloop. De voornaamste oorzaak van de ongevallen is het niet verlenen van voorrang. Het gaat om de Warfhuisterweg bij Wehe den Hoorn, De Breekweg bij Leens, de Breweelsterweg tussen Ulrum en Leens en de Borgweersterweg.
Voor twee van de vier kruisingen heeft de Provincie een concrete oplossing op het oog, namelijk het aanleggen van een rotonde. Het gaat om de Warfhuisterweg en de Breekweg. Door een rotonde gaat de snelheid er op de hoofdrijbaan uit en is er geen kruisende beweging meer. Nadeel is dat dit voorstel meer ruimte in beslag neemt. Hans Roos van gemeente De Marne laat weten dat er nu nog gesprekken plaats vinden over het aankopen van percelen. Momenteel voeren we daar nog gesprekken over omwonenden.”
Volgens Daniël Koelikamp van de Provincie hoeft dat echter geen problemen op te leveren. “Het gaat om kleine hoekjes land, daar komen we waarschijnlijk wel uit. De meeste mensen waren ook overwegend positief. Er werden wel wat vragen gesteld over geluid en overlast door lichtinval door de veranderende rijbeweging. Daarvoor gaan we nog onderzoeken wat we daar aan kunnen doen.
” Voor de andere twee kruispunten ligt een oplossing als een rotonde minder voor de hand. “Er is daar weinig ruimte en ook willen we niet een weg vol rotondes. Het is wel de ontsluitingsweg met Groningen, daar willen we geen grote rotondeweg. Op die punten kijken we naar meer kleinschalige oplossingen, zoals de borden anders neerzetten en vaker snoeien.” Als alles volgens plan verloopt, kan in het najaar volgend jaar begonnen worden met de rotondes.